Bibeltro kristne enige om sorg over ny lov

Beslutningen om vielse af homoseksuelle gjorde ondt på bibeltro kristne i folkekirken.
”Regeringen har nu truffet beslutning om, at homoseksuelle par i Danmark fremover vil kunne indgå ægteskab og kunne kalde sig ægtefæller, hvis de vælger at blive gift – både i kirken og på rådhuset.”

Hans-Ole Bækgaard

Sådan lød ordene på kirkeministeriets hjemmeside kl 6.00 den 23. november. En dag, som blev udnævnt til en historisk dag.
– Manu Sareen siger, det er en historisk dag, og han synes, det er god historie, som skrives. Men jeg synes, det er en sørgelig dag, fortæller formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard.
Ud over selve loven ser han også et stort problem i sagens formulering på kirkeministeriets hjemmeside.

Vil prædike imod det

Her lægger Manu Sareen og regeringen nemlig op til, at kirkeministeriet vil udarbejde et ritual i tæt samarbejde med biskopperne, som kun giver plads til en lovmæssig fritagelse. Noget Hans-Ole Bækgaard synes er meget problematisk.
– Hvis jeg umiddelbart med god samvittighed skal kunne være i folkekirken på trods af sådan et ritual, skal jeg ikke blot have frihed til at fravælge det, men det skal også stå mig frit for at prædike imod det og øve sjælesorg på bibelsk grund, forklarer Hans-Ole Bækgaard, der ønsker en præampel, som kan give en troværdig platform til dette.
– Desuden synes jeg, at regeringen med denne beslutning svigter det aktive kirkefolk, som for manges vedkommende kan opleve dette som et større problem end en del præster, fortæller han.

En misforståelse

Hans-Ole Bækgaards sorg er der mange kristne, som slutter sig til.
Henrik Højlund, leder af Evangelisk-Luthersk netværk, sagde til TV2:
– Kæreste venner, kristendommen er da ikke sat i verden for at give os ret til at leve, som vi vil. Det er ikke det, evangeliet handler om. Det er en total misforståelse, som desværre mange også i kirken står for.
På trods af en meget kraftig folkestemning for vielser af homoseksuelle, viste en undersøgelse i ugens løb, at hver fjerde præst stadig er imod.
En af dem, Karsten Christensen fra Harboøre, udtrykker det sådan her:
– Så fat det da – Bibelen er ikke en politisk korrekt bog skrevet efter 1968.
– Bibelen og den kristne tro er noget andet – og ja, du kan rive alt det ud af Bibelen, du ikke kan lide – ja du kan tro på den Gud, du selv finder for god, men så er det ikke kristen tro, for du og jeg kan ikke ændre Bibelen eller Gud.

Det er tomt

– Som menneske og præst ønsker jeg at fastholde Bibelens kærlighed til Jesus og Jesu kærlighed til Bibelen. Og det Bibelen siger ja til – det vil jeg sige ja til – og det Bibelen siger nej til, det vil jeg sige nej til. Og den, der kommer til mig og siger, jeg har læst Bibelen forkert – dem vil jeg lytte til.
Med hensyn til Guds velsignelse af homofilt samliv – den danske regering kan ikke vedtage noget som helst, præsterne kan hælde i spandevis af ord og snak ud – men det er tomt, for den kristne kirke er bundet til Bibelen (det er kirkens grundlov), og den siger nej.