En anderledes skeptiker

Det er nok muligt, at denne bog er en del af en amerikansk tradition for at skrive apologier, dvs. forsvarsskrifter for kristendommen og dens sandhed. Alligevel synes jeg, den på mange måder adskiller sig fra det, man ellers ser eller har set på markedet herhjemme.
Først og fremmest er bogen præget af respekt for anderledes (dvs. ikke-kristne) synspunkter og deres ret til også at blive hørt – side om side med dens eget faste tros-standpunkt. Han sammenligner tro uden tvivl med en krop uden antistoffer, altså en utænkelighed. Tvivlen er et grundvilkår for både skeptikeren og den troende, tvivl er også en art alternativ tro, og i denne bog italesættes begge.
Bogen må nok ses som et modsvar til fx Christopher Hitchens, der har forsøgt at argumentere for en ”oplyst ateisme”, og Richard Dawkins, der på sin side erklærede, at Gud var en illusion, og at naturvidenskaberne alene var troen værdig.
Timothy Keller graver ikke grøfter mellem troende og ikke-troende (han foretrækker i øvrigt blot at kalde dem skeptikere). Han ser frem til, at ”begge sider har lært at fremstille den andens argument i dets stærkeste og mest positive form. Først da er det rimeligt at være uenig i det. Dette vil resultere i hensynsfuldhed over for hinanden, hvilket ikke er nogen ringe ting i et pluralistisk samfund” (s. 18).
Så vidt det nu er menneskeligt muligt, giver forfatteren lige plads for de to hovedsynspunkter: I 1. del præsenterer han syv klassiske indvendinger mod kristendom, kirke og bibel-troskab for så i 2. del at pege på lige så mange grunde til at tilvælge troen (indicier for Guds eksistens; syndens problem; religion og evangelium; opstandelsens virkelighed).
Alt i alt en ganske begavet bog, der nok skal finde sin rette plads på reolen. Måske endog side om side med C. S. Lewis’ Det er kristendom, som den er blevet sammenlignet med.

Timothy Keller:
Gud for skeptikere
352 sider
300 kr.
Credo/Logos-Media