Filosofisk brevroman

Det moderne menneske er fortvivlet i Kierkegaards forstand. Han er som hovedpersonen Rasmus Dam i brevromanen Du må ikke fortvivle tvesindet og dermed ikke til stede med sin vilje i sit jordiske liv.
Således føres den skarpsindige begrebslige skalpel i den filosofiske operation, som afdækker det moderne menneskes kamp mod sin egen væren.
Rasmus er det succesfulde og beundrede karrieremenneske, hvis selvbillede brister, da kæresten forlader ham. Han får hjælp fra sin morbroder, som er præst. Denne hjælp er imidlertid en række meget direkte breve, hvori morbroderen afdækker Rasmus’ vej væk fra sig selv, i mistillid til livet og i efterstræbelsen af et godt selvbillede eller en flot historie at fortælle om sig selv. Der er så mange selvmodsigende forhold i Rasmus’ liv, at det imponerer, hvordan han i virkeligheden har kunnet holde livet ud så længe. Samtidig lyder det opløftende budskab om ikke at fortvivle, men leve i glæde, mod, sorg og ydmyghed og lade humoren råde, således at dyderne ikke forstener og blot ender som fromt selv-pynteri.
Filosofien er ikke selvopfundet eller smart og hurtig lommefilosofi, snarere borer forfatteren sig ned i dybden, den som findes i Kierkegards ”renhjertethed” (at ville ét og lige præcist dette: at ville ét) og i de protestantiske grundtræk, at mennesket er skabt, og livet dermed er uendeligt værdifuldt, og at vi samtidig aldrig kan retfærdiggøre os over for Gud. Men nu er det også dette emne, forfatteren netop har indleveret sin ph.d-afhandling i, så der skulle være basis for en god fundering.
”Uden Gud forfalder vi hurtigt til begrænsede forestillinger om os selv og derfor også til begrænsede forestillinger om den store opgave, som det i udgangspunktet var, at vi hver især skulle ville være os selv i dette givne liv på jorden” (s. 151).
Brevgenren er før anvendt til filosofiske skrifter; nævnes kan Sofies Verden og Fra Helvedes blækhus. Måske er det den monologiske tiltale, som egner sig godt til at forme en tankerække, som er klar og uimodsagt, der ligger bag genrevalget. Du må ikke fortvivle leverer i hvert fald en række klare analyser af det moderne menneskes dilemmaer, og det gør den godt. Som fortælling at betragte er der dog for megen stilstand. Hovedpersonen forbliver flad og får dermed karakter af type fremfor et helt menneske, og det savner jeg, når nu genren er fiktion, men måske er det prisen for den skarpe filosofiske analyse. Samlet set er bogen absolut værd at læse!

Matias Møl Dalsgaard: Du må ikke fortvivle
160 sider • 199 kr. • Unitas