Evangelist i retten for kvaksalveri eller bøn for syge

Sundhedsstyrelsens retssag mod Evangelist kører i disse dage. Men blandt sagens parter er der uenighed om sagens egentlige indhold.Den 23. november begyndte Sundhedsstyrelsens retssag mod Karen og Christian Hedegaard for kvaksalveri.

Christian Hedegaard oplever retssagen som en forfølgelse af retten til at hjælpe menneske gennem den kristne tro.

En retssag, som Christian Hedegaard mener handler om kristnes grundlæggende ret til at praktisere den kristne tro og hjælpe mennesker i nød. Sundhedsstyrelsen mener dog, at retssagen handler om, at Christian og Karen Hedegaard gennem deres hjælpearbejde i Evangelist har udsat mennesker for fare ved at fjerne lægeordineret medicin fra dem.

Én af mange sager

Det er bestemt ikke den første retssag, Evangelist har været involveret i.
Først var der vejsagen ved Vildkildegaard i Jylland, hvor et par naboer var blevet trætte af den stadige strøm af biler ved Evangelists årlige festivaler. Her afsagde byretten først kendelse imod brugen af grusvejen, mens landsretten dømte i modsat retning og tillod Vildkildegårds fortsatte brug af vejen. En sejr, som Evangelist ikke kom til at nyde synderligt, da ejerne af Vildkildegård først lukkede behandlingscenteret og senere forlod organisationen.
Senere blev Evangelist anklaget af Børns vilkår for børnemishandling. Organisationen blev meldt til politiet for fysisk og psykisk misbrug af en 11-årig dreng. En anklage, som viste sig ikke at holde vand, ved nærmere eftersyn. Derefter sagsøgte Evangelist Børns Vilkår for tab af indtægter som følge af sagen. En retssag, som Evangelist dog i sidste ende valgte at trække tilbage.

Helbred i fare

Senest blev Evangelist så sigtet for kvaksalveri af Sundhedsministeriet efter Operation X på TV2. Retssagen er anlagt ud fra §73 og 74 i autorisationsloven, som blandt andet siger:
”…at en person, der ikke har autorisation efter denne lov, godt må behandle syge. Den pågældende må dog ikke i den forbindelse udsætte nogens helbred for påviselig fare.” og ”Sundhedsstyrelsen vil foretage en vurdering af, om vedkommendes helbred har været udsat for en reel og konkret faresituation. Finder Sundhedsstyrelsen, at dette er tilfældet, vil sagen blive sendt til politiet med henblik på retsforfølgelse.”

Delvist frafald af sigtelse

I begyndelsen var både Evangelists bestyrelse, Karen og Christian Hedegaard og lederne af Bakkebjerg i Nordsjælland anklaget. Senere var det kun de fire sidste. Og blot en uge før retssagen blev sigtelsen mod lederne af Bakkebjerg frafaldet med ordene:
”Jeg har i dag besluttet at opgive tiltalen mod Dem for at have begået overtrædelse af autorisationslovens §74 ved i juni – juli 2009 at være ansvarlig for, at bostedet Bakkebjerg administrerede XXX´s receptpligtige hjertemedicin. Anklagemyndigheden vil ikke kunne modbevise, at der var tale om en lovlig selvadministration af medicin i overensstemmelse med lægeordinationen. Det betyder, at De ikke skal møde som tiltalt i Retten i Hillerød den 23. og 30. november 2011 og 7., 14, og 21. december 2011.”
Dermed er det blot Karen og Christian Hedegaard, der står tiltalt i en sag, som er skrumpet ind fra stakkevis af papir til et par enkelte ringbind, og som maksimalt kan give bødestraf. Politiet har afhørt massevis af vidner og tjekket både økonomiske oplysninger og intern kommunikation, efter at de ransagede Evangelists hovedkontor i forsommeren 2009.
Siden da har en stor del af Evangelists medarbejdere og sympatisører forladt organisationen, som ellers ligner sig selv. Christian og Karen Hedegaard har været på missionsrejse i USA men er vendt hjem i forbindelse med retssagen, som er berammet til at vare fem uger.

Ville have sagen afvist

Ved retssagens begyndelse den 23. november lagde Christian Hedegaards advokat Peter Hjørne ud med at begære hele sagen afvist på grund af manglende mellemmænd.
Peter Hjørne argumenterede for, at man ikke kan dømme lederne af Evangelist på baggrund af noget, som medarbejderne har gjort, og slet ikke uden at inddrage de relevante medarbejdere i sagen.
Efter en kort betænkningstid fastslog dommeren dog, at det ikke var årsag nok til afvisning af sagen, da paragraffen omkring manglende mellemmænd var der for at garantere bedst muligt forsvar af de anklagede, og at forsvaret ikke var hindret i denne sag.

Ikke involveret

Derefter gik sagen i gang med en vidneafhøring af Christian Hedegaard. Anklagemyndigheden stillede både grundlæggende og uddybende spørgsmål, og Christian Hedegaard svarede på dem ved at fortælle om sit liv og sit kald. Noget der fik dommeren til flere gange at bede anklageren styre det strammere.
Evangelist-lederne er konkret anklaget for to tilfælde af behandling af psykisk syge, hvor begge de psykisk syge måtte indlægge sig på psykiatrisk afdeling efter deres ophold i Evangelist. Christian Hedegaard forholdt sig i retten uvidende om den ene situation og erklærede, at han i det andet tilfælde kun kendte til begyndelsen af processen og ikke havde været involveret længere inde i forløbet.
Meget længere nåede anklageren ikke på dag nummer et ud af de fem berammede retsmøder, som strækker sig langt ind i december.
Af Eva M. Jørgensen
og Henri Nissen


Artiklen fortsætter efter annoncen: