Hemmelighed afsløret om u-både – Israels stratetiske våben

Man ved ikke meget om de operationer, der udføres af Israels u-båds flåde, men en hemmelighed er nu blevet afsløret – at et af disse krigsfartøjer er blevet totalt moderniseret og nu påny er i flådens tjeneste.Israels lille, men meget effektive u-båds flåde betegnes ofte som landets strategiske våben.

Opgraderingen var en omhyggelig bevaret hemmelighed, for – som en israelsk militær talsmand udtrykker det – at “Israels fjender ikke skulle vide noget om, at en af landets u-både i nogen tid ikke var i tjeneste”.

En anden nu afsløret hemmelighed er, at en israelsk u-båd er stationeret i Rødehavet ud for Irans kyst, og at fartøjet kan udstyres med krydser-missiler, nogle af dem med atom-sprængladning.

En militær sagkyndig betegner dette som et “dommedags-våben”.

De fleste af de israelske u-både er bygget i Tyskland, og baggrunden er, at der under den første Golf-krig var et ret spændt forhold mellem Israel og Tyskland, fordi tyske eksperter skulle have været med til udvikle Iraks kemiske våben. Dette medførte, at den tyske regering tilbød Israel humanitær og militær støtte, bl.a. i form at to u-både – uden betaling.

Efter ankomsten af disse to fartøjer bestilte Israel en tredje u-båd i Tyskland, med udgiften splittet mellem de to lande. I 2014 ventes antallet af sådanne tysk-byggede fartøjer at nå op fem – og der er tilmed tale om et sjette skib.

Moderniseringen/ombygningen af u-båden fandt sted på et israelsk skibsværft – og kostede flåden ca. 25 milioner dollars. Den er nu blevet et af verdens mest avancerede. krigsskibe, med bl.a. mulighed for, at otte frømænd kan komme ud af torpedorørene. Hertil kommer opførelse af nye u-båds hangarer som beskyttelse mod eventuelle Hizbollah- eller syriske missilangreb.

– Kun ganske få lande kan renovere en u-båd på et sådant niveau, siger skibsværftets chef, oberst Eli Shiuach.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En israelsk flådeofficer tilføjer:

– Med den nye tyske teknologi vil u-bådene kunne være neddykkede meget længere end tidligere kendt.