Ny bog om den gode Christina

Hun anlagde også en af de første romantiske haver – og søgte Gud i bøn i naturen.Christian Friederica von Holstein hed en bemærkelsesværdig kvinde, som døde 1812.Hun testamenterede alt til de fattige og til kirken og fik bl.a. oprettet Haderslev sygehus.
Selv om hun var ulykkelig gift med en utro mand og måtte leve barnløs på en mindre gård i Sønderjylland, levede hun et rigt åndeligt liv. Hun var meget optaget af Brødremenigheden, som arvede hendes gård.
Ved siden af gården havde hun anlagt en stor romantisk have, faktisk en lille skov, som hun kaldte ”Mine tanker”, fordi hun her mediterede og bad i sin bærestol eller i et lille kapel.
I dag kaldes skoven Christinero efter kammerherreinden. Og ifølge cand. mag. i kunsthistorie, Bente Schultz-Petersen, var haven en af de første romantiske haver i Danmark.
Den var udtryk for den filosofiske retning, som med Rousseau prædikede: ”tilbage til naturen”. Tilbage til det naturlige, til det tabte paradis – til Gud i naturen.
Haven var vild, men indeholdt også en pavillion og et kapel, samt små både, der sejlede mellem springvand og hytter.
Christinero indeholder også mange fremmedartede træer, som danske missionærer hjembragte frøene til fra udlandet.

Brødremenigheden

Bente Schultz-Petersen er kunsthistoriker og guider turister i Christiansfeld.

Det har Bente Schultz-Petersen nu skrevet en bog om, som kan bestilles gennem Udfordringens bogsalg.
”Christina Friedericas Romantiske Have” hedder bogen.
Bente Schultz-Petersen ejer sammen med sin mand den gamle kongsgård Tyrstrup-gaard, som Brødremenigheden i 1772 købte af kongen for at opføre fristaden Christiansfeld på dens jorder. Her var der religionsfrihed i 1773.
Til daglig er Bente Schultz-Petersen en spændende lokal guide i Christiansfeld by, samt på kunstmuseet Trapholt.
Bogen bygger på hendes afsluttende opgave i kunsthistorie på universitetet. Den er nu redigeret til en interessant bog på 140 sider med gamle kort og tegninger, samt flotte farvebilleder af bl.a. fotograf Olav B. Hansen.
Bogen anbefales af kunsthistorikeren Lisbet Bolander:
”Bente Schultz-Petersen formår at skabe billeder med sine ord og giver således læseren et særdeles levende indtryk af, hvordan kammerherreinde Christina Friederica von Holsteins romantiske haveanlæg har set ud.
Derudover giver forfatteren et godt indtryk af datidens adel og dens aktiviteter, såsom jagt og livet ved hoffet, gennem beskrivelsen af familierne von Holstein og von Ahlefeldt.”
Henri.