Byggeri af SoldaterRekreation begyndt i Holstebro

Det første spadestik til bygningen af KFUMs nye SoldaterRekreation ved Holstebro blev taget i mandags.
SoldaterRekreationen bygges ved siden af Soldaterhjemmet i Holstebro, der i 2010 havde 27.000 besøgende og skal tjene som midlertidig bolig for hjemsendte soldater.
Ud over i Holstebro skal der også bygges SoldaterRekreation i Hvorup og Høvelte. Senere skal konceptet udvides, så de midlertidige boliger for hjemvendte soldater kan tilbydes i hele landet.
Den lokale støttekomité, som er ledet af Oberst Dencker, har stået i spidsen for at indsamle ca. 6,6 mio. kr., der har muliggjort byggeriet i Holstebro.
John