Frimenigheder dannes under folkekirkens krise

Alene inden for Luthersk Mission er der på ca. ti år dannet 17, og 3 nye er på vej. – Det er en naturlig reaktion imod det, der sker i folkekirken, siger frimenighedskonsulent Birger Reuss Schmidt.

Birger Reuss Schmidt er selv uddannet som teolog.

Han var selv med til at stifte en af de første frimenigheder indenfor LM i Hillerød i 1998.
Siden er der år for år kommet nye til. Udover de 15 menigheder under LMs paraply er to andre associeret, og tre nye er på vej. Også inden for Indre Missions er der så småt begyndt at komme frie menigheder, og i Dansk Oase har man en lang række fri- og valgmenigheder. En del af de sidste ventes at blive frimenigheder efter den seneste udvikling i folkekirken, hvor de fleste biskopper går ind for vielse af homofile. Som valgmenighed hører man stadig under biskoppens ”hyrdeansvar”, men frimenigheder er helt frie.
Birger Reuss Schmidt er ikke i tvivl om, at udviklingen med exit fra folkekirken vil fortsætte:
– Folk afventer nok lige, hvor galt det går. Men jeg tror, at når man først ser billeder af homofile vielser med kirkeministeren og biskopperne, som bifalder det, så vil mange nok vælge at forlade folkekirken. Præsterne vil nok blive på trods af alt, men en del af lægfolket vil gå ud.
Luthersk Mission har for ti år siden valgt – ligesom nu også Indre Mission – at rumme både medlemmer af folkekirken og medlemmer af frie menigheder.
– Vi har da ind i mellem nogle diskussioner, men vi forsøger at respektere, at nogle vælger at blive, mens andre vælger at gå, siger Birger Reuss Schmidt, der er ansat som frimenighedskonsulent for at vejlede især de nye menigheder i, hvordan de kan organisere sig både praktisk, teologisk og i forhold til omverdenen.
– Vi oplever også, at nogle fra ikke-kirkelige miljøer slutter sig til os, siger han.