Inspiration til rummelige missionshuse

En del søgende mennesker finder ikke i ind i fællesskabet i missionshuset. Det har fået missionær Søren Skovenborg til at skrive bogen: ”Det rummelige missionshus – Fællesskab der favner.” Bogen er udgivet på forlaget Lohse og er gratis.
Det er en inspirationsbog til at se vores missionshus lidt udefra og overveje, hvad vi kan gøre for, at det kan blive et åbent mødested for alle, der ønsker at have med kristendommen at gøre, og hvor alle samtidig kan være sig selv.
”Mange kursister vil gerne høre undervisningen, men de føler ikke, at de kan være med i et fællesskab i et missionshus. De mener ikke, at de passer ind i missionshuset, for de har ikke de sammen holdninger eller føler sig for usikre i forhold til kristendommen”, forklarer Søren Skovenborg og opfordrer samtidig til at tage åbent imod mennesker med en anden livsholdning.
Pia