Israel bekrymret over det egyptiske valgresultat

Resultatet af det egyptiske valg – hvor 2/3 af parlamentsmedlemmerne nu vil være islamister – er ikke kommet bag på Israel, der længe har imødeset en sådan udvikling.Alligevel gives der idag udtryk for bekymring i Israel over, at islamisterne har opnået et så stort flertal, og der spekuleres på, hvordan det vil influere på forholdet til Israel.

Det israelske udenrigsministerium afviser at udtale sig og siger blot, ret lakonisk:

– Vi har ingen officiel kommentar til valget i Egypten. Israel aspirerer generelt til at have et fredeligt forhold til alle dets naboer.

Statsminister Binyamin Netanyahu har imidlertid fornylig udtalt:

– Vi håber, at den regering, der vil blive dannet i Egypten, vil anerkende betydningen af fredsaftalen.

I vide kredse i Israel er det opfattelsen, at den store islamistiske valgsejr vil være signalet til en ændring i det egyptisk-israelske forhold. Af pragmatiske grunde vil Cairo dog næppe gå så langt som at annullere fredsaftalen af 1979 med Israel.

Det muslimske Broderskab har fastholdt, at Israel ikke vil være en skydeskive, og at målet er at forbedre Egyptens økonomi og sikre alle menneskers rettigheder.

Det egyptisk-israelske forhold har omfattet krige og gensidig mistillid, men alligevel er det en udbredt opfattelse i Egypten, at freden med Israel – uanset om man synes om den eller ej – har bragt Egypten betydelige fordele, og at det ikke er værd at sætte denne udvikling på spil.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Verden – ikke mindst USA og Israel – afventer nu oprettelsen af et nyt styre i Egypten.