Israels befolkningstal stiger støt – nu 7.8 mio. indbyggere

På tærsklen til det nye år oplyses det, at Israels befolkningstal nu er nået op på 7.836.000 – næsten en ti-dobling i løbet af de forløbns 54 år siden landets oprettelse i 1948, da det blot havde 806.000 indbyggere.Det nye tal er blevet offentliggjort af Statistisk Departement. Det er ikke mindst interessant, når man sammenligner det med befolkningstallene i Skandinavien.

Antallet af israelere har forlængst overfløjet det norske indbyggerantal på 4.5 millioner og er også gået forbi det danske på 5.4 millioner.

Nu nærmer det israelske tal sig det svenske befolkningstal på cirka 9 millioner – og vil måske indhente dette i en ikke fjern fremtid..

I den nye statistik oplyses det, at jøder udgør 5.901.000 eller 75.3 procent af befolkningen, en nedgang fra 75.4 oprocent for et år siden, da tallet var på 5.802.000.

Arabere tegner sig for 1.610.000 eller 20.5 procent af indbyggertallet, en stigning fra tallene ifjor – 1.573.000 eller 20.4 procent af befolkningen.

De resterende 315.000 personer (4.2 procent) er hverken registreret som jøder eller arabere, ifølge indenrigsministeriets befolknings- og immigrations-myndighed.

Generelt viser tallene en stigning på 141.000 personer eller 1.8 procent af befolkningen sammenlignet med ifjor. Denne rate har været konstant siden 2003. Den viser samme fødselsrate som i 1980’erne, før masseindvandringen af jøder fra ex-Sovjet i 1990’erne.

Størstedelen af de nytilkomne var – spædbørn. De resterende var enten nyindvandrere (17.500) eller børn af tilbagevendende israelere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ungt land
Ifølge statistikken er Israel stadig et ret ungt land, hvor 28 procent af befolkningen er under 14 år, sammenlignet med 17 procent i de fleste vestlige lande, mens blot 10 procent er over 65 år i vestlige lande, hvor gennemsnitstallet er ca. 15 procent.

Gennemsnitsfamiliens størrelse er nu over tre børn – 3.03 – en stigning fra 2.97 børn sidste år. Hos muslimer er antallet af børn pr. familie 3.75 og hos kristne 2.1.

Der er fortsat flere kvinder end mænd, især i de ældre årgange – 979 mænd for hver 1000 kvinder.. Under 29 år er der imidlertid flere mænd end kvinder.


Artiklen fortsætter efter annoncen: