Tre nye fra Taarnborg

Der er jule-mirakler, og så er der alle hverdagens små mirakler i øvrigt. I enkelte tilfælde kan de smelte lykkeligt sammen; det er netop tilfældet med den seneste ombæring af de små, fine bøger om vigtige salmetekster, som Kristeligt Dagblads Forlag i samarbejde med Taarnborg har udgivet op til det store Brorson-år 2014.
Ud over at være en lyst-vandring i den danske salme-kanon og et fornemt udtryk for fremragende formidling har serien på det seneste fået en uventet aktualitet fra ikke mindre uventet kant. Det er kommet frem, at der er skoler, som lider af kristen kultur-forskrækkelse og af hensyn til børn af anden etnisk oprindelse bortcensurerer op til flere strofer af fx julesalmerne. Og at man kan gå igennem gymnasiet uden at have gennemgået en eneste salme.

Medrivende

Dét bør være en påmindelse om at besinde og betænke sig. Og besinde sig er netop, hvad Bente Hansen gør i sin medrivende gennemgang af Grundtvigs ”Det kimer nu til Julefest”. Hun peger på det at gå som et vigtigt motiv i teksten; et optog er undervejs: ”Vi bevæger os, og vi er bevægede” (s. 10). Bente Hansen har selv bevæget sig fra i 60’erne og 70’erne at være feminist, socialist og næsten-ateist til i dag også at kunne rumme troen. En udogmatisk missionær kalder hun sig på sin hjemmeside.
Et andet motiv i teksten er Grundtvigs interesse for landskabet som udtryk for det hellige. Valget af Maja Lisa Engelhardt som bogens illustrator understøtter på fornem vis dette. Det er billeder, man kan vende tilbage til!
Som en særlig gave til teksthistorisk interesserede læsere er også optrykt salmens oprindelige, 10 strofer længere tekst.

Guds kald – Grundtvigs svar

Og mere Grundtvig, nu ved gymnasierektor og medlem af Grundtvigsk Forums styrelse Lars Ebbensgaard. Her handler det om Grundtvigs gendigtning af beretningen i Lukas Evangeliet kapitel 5, hvor Jesus bereder Simon Peter på hans fremtid som menneskefisker ”paa Hjerte-Dybet”.
”Der sad en Fisker saa tankefuld” er skrevet godt 25 år efter Grundtvigs indsættelse som præst i Udby; ved den lejlighed oplevede digteren Gud kalde på sig personligt. Faktisk siges Simon Peters kald konstant at have været i Grundtvigs tanker, og salmen kan ses som et forsøg på en digterisk bestemmelse af forholdet mellem kristendom og mission, mellem kald og omvendelse – et altid aktuelt tema.
Grundtvig levede i industrialiseringens tidsalder, som Ebbensgaard også giver et kort, men klart rids af. Grundtvig var fascineret af denne sin samtid, men også bekymret – for hvordan skulle menneskene undgå at blive ”tankeløse Trælle i Fabriksherrens Gaard”? Også et aktuelt tema. Grundtvigs svar var vækkelsen og folkeoplysningen.
Fotografen Per Bak Jensen har illustreret flot og sansemættet; han går i fint spænd med bogens forfatter.

Lyset i og bag natten

Jakob Knudsens ”Tunge, mørke Natteskyer” er emnet for domprovst Henrik Wigh-Poulsens bidrag til serien. Han vægter i høj grad det biografiske stof, men ikke uden grund. To af temaerne i Jakob Knudsens eget liv var angsten og idealiteten (menneskets rækken-ud efter uendeligheden), og de behandles netop i denne salme. Men også bønnen, ensomheden og lyset i natten – og lyset bag natten. Det lys, digteren senere skulle beskrive i ”Se, nu stiger Solen”.
Billedkunstneren John Olsen har illustreret den lidt dystre sag tilsvarende dystert, men uden dog at lade lyset ude.

• Bente Hansen:
”Det kimer nu til Julefest”
• Lars Ebbensgaard:
”Der sad en Fisker saa tankefuld”
• Henrik Wigh-Poulsen:
”Tunge, mørke Natteskyer”
32-36 sider
99 kr. pr. stk.
Kristeligt Dagblads Forlag