Ægteskab og ejerskab

Cloud og Townsends bog ”Ægteskab & grænser” om grænsedragning og psykologi i parforholdet sidestilles her med Chapmans bestseller ”Kærlighedens fem sprog”.Henry Cloud og John Town-send, der begge arbejder som kliniske psykologer og har et kristent udgangspunkt, har skrevet en række bøger om det overordnede tema: at sætte grænser. Nogle af dem er tidligere udkommet på dansk – denne handler om grænsedragning og psykologi i parforholdet / ægteskabet.
Menneskers værdigrundlag bestemmer også, hvad de opnår i livet. Derfor opstiller forfatterne de grænsedragninger, der kan hjælpe os til at få klarhed over, hvem der er ansvarlig for hvad, også i følelseslivet. Og når man vedkender sig ansvar, er der også skabt mulighed for forandring.
”I denne bog vil vi hjælpe dig til at blive mere afklaret om dig selv, mere fri og ansvarlig og mere i stand til at elske og blive elsket. Det er det høje kald, Gud har for ægteskabet”, skriver forfatterne (s. 46).

Værdier i ægteskabet

De opstiller seks værdier, der opbygger et sundt og respektfyldt ægteskab: at elske Gud, at elske vor ægtefælle, at være ærlig, at være trofast, at vise medfølelse og tilgivelse og endelig: at være hellige. Der ligger en god pointe i, at Guds virkelighed også er den højeste form for virkelighed, ”og i samme grad som vi ikke er hellige, bevæger vi os væk fra den højeste livsrealitet” (s. 181).

Problemløsning

Efter dette afsnit kommer forfatterne med anvisninger på, hvordan man kan løse de problemer, der u-undgåeligt alligevel vil opstå i et ægteskab. Det er undervisning med masser af eksempler fra deres egen konsultation, og tonen er venlig, forstående og indbydende. Her er klar tale, men uden ”pegefingeri”. Til gengæld kalder eksemplerne ofte på eftertanken og giver positiv inspiration til aktiv fornyelse. En bog for dem, der vil kæmpe for kærligheden – men aldrig på den andens bekostning.
Forfatterparret Cloud og Townsend placeres bedst i reolen side om side med Gary Chapmans bøger om bl.a. kærlighedens fem sprog. – Det er ikke nogen ringe anbefaling!

Henry Cloud
& John Townsend:
Ægteskab & grænser
331 sider • 199 kr.
Scandinavia