IM-stormøde i København

Indre Mission holder et af sine årlige fem stormøder på lørdag i Hvidovre.
Stormøderne er for alle, både børn, unge og voksne, og er en mulighed for at mødes på tværs af de forskellige IM ’samfund’.
Lektor og cand.theol. Leif Andersen fra Menighedsfakultetet vil undervise på dagen om at være ”Elsket af Gud”. Der er et særligt program for børnene.
John