Kirker skal være relevante lokalt

Kirkefondet vil skabe læringsnetværk, hvor folkekirker kan omsætte visioner til praksis.Folkekirkerne skal vide, hvordan folk lever i nærområdet, og hvad det betyder for, hvordan de er kirke netop dér.
Det mener Kirkefondet, som inviterer folkekirkerne på en ”treårig rejse”, der skal styrke den lokale kirke og gøre den relevant for folk i lokalområdet.
– En kirke med en absolut korrekt teologi, gudstjenester af høj kvalitet, veluddannet personale og en kirke med ankerkendt kirkekunst er godt, men hvis ikke kirken er i kontakt med verden omkring sig, nytter det ikke meget, mener Kirkefondet.
Derfor skal kirken være ”lyttende” gennem fokusgruppeinterviews, sogneprofil og udformning af sognets historiske tidslinje. Ikke for at forbrugerne skal bestemme kirkens indhold, mwen for at kirken kan være relevant for forbrugerne.

Opbakning hos biskopper

Initiativet møder opbakning hos flere biskopper.
– Der findes ikke en plet af Danmarks jord, som ikke hører hjemme i et ganske bestemt kirkesogn. Derfor er det vigtigt, at den lokale kirke kender og lytter til de mennesker, der bor i sognet, siger Karsten Nissen, biskop i Viborg Stift, til Kirkefondet.
– Vi skal holde op med at tro, at mennesker kommer i kirken for at blive belært og få svar som i gamle dage. Vi skal tage moderne mennesker alvorligt og gøre os til en kirke, hvor samtale, medmenneskelig omsorg og åben livsfortolkning er i centrum. En kirke, der lader os udfordre af netop de spørgsmål, som moderne mennesker stiller sig selv, siger Elisabeth Dons Christensen, biskop i Ribe Stift.
Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift, håber, at det vil hjælpe kirker ”til at træde nye vigtige skridt”, så ”evangeliet ikke sander til i fortidens former.”

Kirke af ”levende sten”

Kirkefondet har sendt invitation til samtlige menighedsråd og præster og regner med at danne op til fire ’læringsnetværk’ med fire til seks kirker i hvert netværk. De første begynder i slutningen af april.
Gennem de tre år, som læringsnetværket tager, vil kirkerne arbejde med tre punkter; kirkens vision, udforskning af lokalområdet og at blive en kirke ”bygget af levende sten”, der er fyldt med tro og engagement.
– Vi kan have så travlt med at organisere, lave aktiviteter og finurlige gudstjenesteformer, at vi glemmer det indlysende; at det er Gud selv, der skaber kirke med mennesker som byggesten! At Gud også i dag sender sin kirke til hele den vide verden – og til alle i sognet.
– En kirke, der er socialt engageret og god til kulturformidling, men har skrottet Gud, er heller ikke kirke. En sand kirke er på en og samme tid rodfæstet i tro og engagement i verden, lyder det fra Kirkefondet.