Kirkefolk og kendte danskere advarer imod aktiv dødshjælp

Læge Hans Holmgaard er initiativtager til det åbne brev samt til den nye undersøgelse af danskernes holdning til, hvorvidt aktiv dødshjælp også skal kunne gives til børn og demente.
Læge Hans Holmgaard er initiativtager til det åbne brev samt til den nye undersøgelse af danskernes holdning til, hvorvidt aktiv dødshjælp også skal kunne gives til børn og demente.

I denne uge har politikere, religiøse ledere, læger og formænd for patientforeninger advaret imod aktiv dødshjælp, som et flertal i befolkningen taler for. I en ny undersøgelse mener næsten fire ud af ti, at demente og ældre skal kunne få aktiv dødshjælp.

En eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp er udtryk for et skræmmende menneskesyn og en glidebane, som vil gå ud over samfundets svageste, advarer både kirkefolk og toneangivende danskere.

I en helt ny undersøgelse svarer knap fire ud af ti danskere, at børn og demente også skal kunne få aktiv dødshjælp.
Det får nu flere kirkefolk til at advare mod en eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp. Heriblandt Tonny Jacobsen, talsmand for Frikirkenet, som repræsenterer flere danske frikirker:
– Aktiv dødshjælp er en glidebane. For hvornår kan et liv betale sig? Aktiv dødshjælp vil altid gå ud over de svage og dem, der ikke kan forsvare sig selv, siger han.
Samme melding lyder fra den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon:
– Livet er altid helligt, skriver han i et skriftligt svar til Udfordringen og tilføjer:
– Derfor vil det altid give slagside, hvis mennesker, inklusivt de, der selv ønsker at dø, skal bedømme, om et liv er værdifuldt, værd at leve. Som kristne siger vi, at Gud er livets herre og den, der suverænt bestemmer, hvornår dets afslutning skal indtræffe.
Thomas Bjerg Mikkelsen, der er generalsekretær i Indre Mission og formand for Kristelig Handicapforening, advarer også mod enhver lovliggørelse efter den seneste undersøgelse.
– Set ud fra både et teologisk og etisk synspunkt kan der ikke herske tvivl om, at aktiv dødshjælp er forkert. Biblen taler stærk om menneskets ukrænkelige værdi, og aktiv dødshjælp er dybest set et oprør mod vores gudgivne plads. Etisk set hverken kan eller skal vi gøre os til herre over, hvilke liv der er værdige og værd at leve, siger han.

Åbent brev for aktiv livshjælp

Aktiv dødshjælp har den seneste tid været op til debat i kølvandet på Bille Augusts nye film ”Stille hjerte”, der har Ghita Nørby i hovedrollen, og som netop handler om problematikken omkring aktiv dødshjælp.
Det fik i denne uge 30 fremtrædende danskere med lægen Hans Holmgaard i spidsen til at skrive et åbent brev, hvor de advarer imod aktiv dødshjælp og i stedet taler for det, de kalder aktiv livshjælp, altså palliativ (lindrende) behandling af døende og uhelbredeligt syge.
Blandt medunderskriverne er flere religiøse repræsentanter, herunder overrabbiner Bent Lexner, biskop Henrik Stubkjær og formand for Det Islamiske Trossamfund Hassan Neffaa. Desuden en række politikere, tidligere medlemmer af Etisk Råd samt formand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk.
Til Kristeligt Dagblad siger Hans Holmgaard:
– Vi vil ikke tvinge en holdning ned over nogen, men starte en saglig debat, der kan anskueliggøre, at der rent faktisk ikke er behov for aktiv dødshjælp. Med palliativ behandling kan vi give den nødvendige fysiske, psykiske og åndelige hjælp, som reelt overflødiggør dødshjælp.

Aktiv dødshjælp er en glidebane

Ifølge flere kirkefolk er aktiv dødshjælp helt grundlæggende forkert, og en lovliggørelse vil være en farlig glidebane med utilsigtede konsekvenser, advarer de.
– For det næste, man vil diskutere, er, om det er fair overfor samfundet at holde nogle i live, når der ikke er udsigt til, at de kan blive bedre. Er det så bedre at spare de penge? spørger Tonny Jacobsen og tilføjer:
– Hvis ikke man tager udgangspunkt i, at livet er ukrænkeligt, som er en meget kristen tanke, så kommer hele den økonomiske tænkning lynhurtigt indover. Det kan man også se i forhold til abort, hvor forældre, der ønsker at føde et handicappet barn, kommer under pres med argumentet om, at barnet vil ligge samfundet til last. Det samme vil gøre sig gældende i forhold til aktiv dødshjælp, forudser han.
Den katolske biskop Czeslaw Kozon ser ikke nogen situation, der kan retfærdiggøre aktiv dødshjælp.
– Ønsket om at undgå langvarig lidelse eller bekymringen for at være til besvær som syg eller gammel kan aldrig berettige til aktiv dødshjælp, forklarer han til Udfordringen og henviser til den Katolske Kirkes katekismus, hvor der står, at ”de, hvis liv er reduceret eller svækket, kræver en særlig respekt”. Eutanasi, altså aktiv dødshjælp, kaldes samtidig for ”moralsk uantageligt”.

– Vidner om et forkert menneskesyn

Hele debatten og argumentationen om aktiv dødshjælp vidner om et forskruet menneskesyn, mener Thomas Bjerg Mikkelsen.
– Når næsten 40 procent af danskerne går ind for, at pårørende til alvorligt syge børn og stærkt demente mennesker skal have mulighed for at træffe beslutning om aktiv dødshjælp, afslører det, at mange danskere i dag lever ud fra et menneskesyn, som ligger faretruende tæt på det elitære menneskesyn, som i 30’erne tog livet af de handicappede, siger han med henvisning til nazisternes såkaldte ”medlidenhedsdrab” på mentalt syge og handicappede.
Mens der findes et klart flertal mod aktiv dødshjælp blandt politikerne på Christiansborg, forholder det sig anderledes blandt vælgerne, hvor op mod 70 procent ønsker en lovliggørelse.
Aktiv dødshjælp er i forskellig udstrækning tilladt i Holland, Belgien, Schweiz og i nogle amerikanske delstater.