Norske læger fratages ret til afvisning af abort

Praktiserende læger i Norge må ikke længere af samvittighedsgrunde afslå at henvise gravide til abort.
Det fastslår en rundskrivelse fra Helsedepartementet. Nogle praktiserende læger oplever det som et stort etisk dilemma pga. deres kristne menneskesyn. De ser tabet af reservations-retten som et brud på menneskerettighederne.
Olav Fredheim fra Norges Kristelige Lægeforening undrer sig over, at kun praktiserende læger berøres, mens sygehusenes helsepersonale fortsat må nægte at deltage i abortindgreb. Læger med samvittighedskvaler må enten sige op, fortsætte som hidtil og tage konsekvenserne eller handle imod deres samvittighed, siger han.
Praktiserende læger vil fremover heller ikke kunne afslå at hjælpe lesbiske, der ønsker kunstig befrugtning. For nogle kristne læger vil det også være problematisk, at de ikke må afslå at udskrive prævention. Nogle sundhedsmedarbejdere vil nu starte en underskrift-aktion imod afgørelsen.
Bodil