De fleste danske indvandrere er kristne

Kristne udgør – måske overraskende for nogle – den største religiøse gruppe blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark.Debatten i medierne efterlader ofte et indtryk af, at hovedparten af indvandrerne i Danmark er muslimer. Sådan var det også i en ti-årig periode fra 1999 til 2008. Da udgjorde muslimer den største gruppe blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark. Frem til slutningen af 1900-tallet og igen fra 2009 er kristne den største gruppe. Det viser en beregning, der er foretaget af Netavisen Multisamfund.dk.
– Ved indgangen til 2012 var der 580.461 indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark – ud af en samlet befolkning på 5.580.516 mennesker. Beregningen viser, at 41,6 pct. af indvandrer-gruppen er kristne, 39 pct. er muslimer. 5,6 pct. er buddhister eller hinduer, og 0,2 pct. er jøder. Resten tilhører andre religioner, er ikke religiøse eller tilhører kategorien ”uoplyst”, oplyser redaktør Bent Dahl.
Henri