En kyniker er en skuffet romantiker

Romantik er godt og udløser følelser, der påvirker alt andet vi gør. Romantik kan ses meget bredere end et parforhold. Der kan være en romantisk tilgang til stort set alt, men romantikken i sig selv holder ikke, der må mere til.
Af Jarle Tangstad
Seniorpastor i Kirken
i Kulturcentret,
København.

I ægteskabet vil det være vilje, overgivelse, udholdenhed og evnen til at komme sig over nederlag. Alligevel ender mange med skuffelser, resignation og i nogle tilfælde med en kynisme. Sådan kan det gå også i det bredere perspektiv.
Men vi kan undgå det ved at bruge romantikkens energi til at bygge et forhold, der kan holde:
Den romantiske tilgang til ens gudsforhold, hvor gudsoplevelsen associeres med de følelser og de stemninger fra en bestemt situation, men som må underbygges med en disciplineret relation baseret på nådens accept.
Den romantiske tilgang til en menighed, der udløser en energi, der er overvældende, men som i næste omgang viser sig ikke at være den perfekte menighed. Den må underbygges og erstattes med nogle holdepunkter af forpligtelse, prioritering der koster og ikke mindst viljen til at tage ansvar. Alt sammen i nådens accept og gensidighed.
Den romantiske tilgang til at tjene og gøre en forskel, for i næste omgang nærmest føle sig bekæmpet af ens egne. Her må kaldets ”her står jeg og kan ikke andet” overtage.

Vel, ingen af os undgår skuffelser. Det er en del af livet, og noget som kan gøre en stærkere eller svagere. Men skuffelser behøver ikke gøre mig til en kyniker, skuffelser kan gøre mig til en moden romantiker, der kan drømme og udvikle mig til trods for livets udfordringer. Men en sådan modenhed kræver tilgivelse, omvendelse, erkendelse af nederlag og viljen til at holde fast i målet.

Jeg elsker at se modne passionerede mennesker, der brænder for noget, og som samtidig har fået stabilitet. En stabilitet der gør, at jeg som partner ikke bare ser en drømmebaseret opblussen og bagefter kun står med ”varm luft”, men ser en person, som har en fortid såvel som en fremtid.
En ildsjæl kan holde på ”ilden” i kolde perioder.