Ny sommercamp for de nye frie menigheder

To valgmenigheder med tilknytning til Indre Mission arrangerer til sommer en menigheds-camp i Hjallerup i samarbejde med Evangelisk Luthersk Netværk.Denne sommer bliver der endnu en sommercamp ved siden af de kendte.

MenighedsCamp er et tilbud for alle kristne, der ønsker undervisning, forkyndelse og fællesskab i den kristne tro.

Bag den første menigheds-camp står Aarhus Bykirke, Søhøjlandets Valgmenighed, Evangelisk Luthersk Netværk og Indre Mission.
MenighedsCamp organiseres som en del af Hjallerup Bibelcamping og vil være et tilbud for kristne fælleskaber hen over sommerferien, hvad enten det er valgmenigheder, sognemenigheder, frimenigheder, missionshusfællesskaber eller bibelkredse, klynger og smågrupper, hedder det i indbydelsen.
Indre Mission arrangerer hvert år en lang række bibelcampinger, hvoraf langt den største er på Mørkholt Camping.
Menighedscampen i Hjallerup er udtryk for, at Indre Mission i fremtiden også vil rumme valgmenigheder, frimenigheder og fælleskaber uden for folkekirken. De får nu deres lejr. Og initiativet bakkes også op af Evangelisk Luthersk Lederforum, som er en fællesskab af bl.a. IM, LM og KFS.

Programmet

Programmet ligner andre sommercamps. Det er delt op i seminarer, workshops og sociale tilbud. Seminarer og workshops skal give inspiration og konkrete værktøjer til menighedens daglige virkelighed.
De sociale tilbud åbner muligheden for, at deltagerne selv kan arrangere en række sociale tilbud og spontane aktiviteter.
Formålet med de sociale tilbud er at komme hinanden ved på tværs af menighederne. Man kommer til at møde folk, som man ikke har brugt tid sammen med før. Der er derfor rig mulighed for at danne relationer og netværk på tværs.
Har man brug for at trække sig tilbage og være sig selv, er der et lille kapel og samtalerum, hvor man kan bede, meditere, søge åndelig vejledning, sjælesorg eller skriftemål.
Hver morgen, middag, aften og nat er der mulighed for tidebøn.
Man kan se mere på:
www.menighedscamp.dk.