Fond vil nå søgere og forny kirken

Den folkekirkelige Udviklingsfond har bevilget 2 mio. kr. til 18 projekter.
Folkekirken udfordres af danskernes individuelle åndelige søgen. Kirkens dogmatik appellerer ikke i første omgang. Derfor må kirken finde andre indfaldsvinkler.
Det præger mange af de initiativer, som netop har modtaget støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond. Fonden har bevilget i alt 2 mio. kr. i støtte til 18 projekter.
Således har Flemming Chr. Hansen modtaget 63.000 kr. til komposition af ny orgelmusik til meditative gudstjenester. Grundtvig Akademiet har modtaget 100.000 kr. til et laboratorium for samtaler om tro og eksistens. Bente Lybecker har modtaget 120.000 kr. til etablering af erhvervsretræter, der bl.a. skal give mulighed for erhvervslederes fordybelse i åndelige spørgsmål.

Forny Folkekirken

Den folkekirkelige Udviklingsfond støtter projekter og initiativer til udvikling af folkekirkens arv og virke. Årets uddeling bærer præg af projekter, der skal forny Folkekirken og gøre den udadvendt. Center for Ungdomsstudier og religionspædagogik (CUR) har modtaget 217.000 kr. til at udvikle nye indlæringsformer til konfirmander.

Nye materialer

Religionspædagogisk Forlag har modtaget 45.000 kr. til et undervisningsmateriale om kirkens sociale arbejde. Samvirkende Menighedsplejer har modtaget 200.000 kr. til en såkaldt diakonal håndbog for menighedsråd. Projektet præsenterer værktøjer til at værne om og styrke det lokale sociale arbejde. Og publikationen Migrantmenigheder og folkekirken – det gode samarbejde har modtaget 95.000 kr. Tværkulturelt Center står bag projektet.
Den folkekirkelige Udviklingsfond har siden etableringen i 2007 tildelt støtte til 82 projekter.
/sl