Advarer mod norsk jødehad

For 70 år siden blev 532 jøder deporteret fra Norge. Nu dukker jødehadet op igen. Der skal
sættes ind både i skolerne og i kirken, mener Israelsmissionen.På holocaust-dagen i januar i år beklagede Norges statsminister det, der skete i 1942. Dengang deltog norske politibetjente og embedsmænd i deportation af jøder til udryddelseslejrene. Kun otte af de 532 deporterede overlevede krigen.

Statsminister Jens Stoltenberg beklagede på holocaustdagen den 27. januar behandlingen af Norges jøder under 2. verdenskrig.

Nu opfordrer Den norske Israelsmission nordmændene til at være solidariske med jøderne.
Der findes nemlig stadig jødehad, som finder udtryk i både ord og handlinger mod norske jøder. Og de føler sig utrygge.
Nyere undersøgelser tyder på, at der findes antijødiske holdninger blandt de unge. Derfor gør skolerne en indsats for at forebygge diskrimination og racisme.
Den norske Israelsmission anbefaler derfor, at man også underviser om jødernes tro, liv og historie i skolerne.

Også kirkens ansvar

– Vi erkender også, at der i kirkens forkyndelse og undervisning findes fordomme og stereotyper af jøder og den mosaiske tro, som giver grundlag for antijødiske holdninger.
Som kristen kirke må vi tale sandt om det jødiske folk og tage et opgør med den teologi, som dømmer det jødiske folk kollektivt.
Også den kristne tro er forankret i den jødiske kultur og historie. Derfor skal forkyndelse og undervising fokusere på troens jødiske rødder, siges det i udtalelsen.

På grund af jøden Jesus

– Vi vil møde det jødiske folk både i Norge og andre lande med solidaritet, respekt og ydmyghed.
Samtidig vil vi i ord og handling formidle den kærlighed, vi selv har mødt gennem jøden Jesus, lyder opfordringen fra Den norske Israelsmission.