Norske højskoler fusionerer

Højskolerne Norsk Lærerakademi, Højskolen i Staffeldtsgate og Mediehøjskolen i Gimlekollen vil fusionere fra januar 2013. Men der er ingen skole-fusioner på vej i dansk Indre Mission.Norsk Lærer Akademi (NLA) vedtog på sin generalforsamling i forrige uge at indgå fusion med Højskolen i Staffeldtsgate og Mediehøjskolen Gimlekollen. Den fusionerede højskole ventes at blive en realitet fra januar 2013.

Bjarne Kvam er leder af Norsk Lærerakademi.

Den fusionerede højskole vil få næsten 2.000 studenter i alt på de tre studiesteder i Bergen, Oslo og Kristianssand.
Rektor Bjarne Kvam fra NLA Højskolen regner med, at den vigtigste del af arbejdet først vil blive gjort, når fusionen er blevet en realitet.

Frikirken bliver medejer

NLAs generalforsamlingen vedtog også, at Den Evangelisk Lutherske Frikirke skal indgå som ejer i den fusionerede højskole. Frikirken er sammen med Normisjon ejer af Højskolen i Staffeldtsgate. I forbindelse med fusionen afgiver NLA en mindre aktiepost til Frikirken, som får i alt 40 aktier i den nye højskole.
De største aktionærer bliver Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. Også Det Norske Misjonsselskab og Indremisjonsforbundet har store aktieposter i den fusionerede højskole.

Fjellhaug måske med senere

Fjellhaug Internationale Højskole, der ligesom Gimlekollen Mediehøjskole ejes af Norsk Luthersk Misjonssamband, bliver muligvis den fjerde fusions-partner. Generalforsamlingen i NLA har bedt om en redegørelse om sagen før den ekstraordinære generalforsamling i november.
Ifølge Bjarne Kvam deltog Fjellhaug Højskole allerede sidste år i samtaler om en mulig fusion. Men der er nogle specielle problemstillinger i forhold til denne højskole. Fjellhaug Højskole er over 100 år gammel og stærkt knyttet til Norsk
Luthersk Misjonssamband.
– Vi må få klarlagt, om det kan være aktuelt og muligt for Fjellhaug internationale Højskole af fusionere med NLA, før vi starter eventuelle fusionsforhandlinger, siger Bjarne Kvam.

Ingen fusion i Danmark

– Der er ingen fusioner på vej i Danmark, oplyser Mogens Kappelgaard, der er konstitueret forstander på Børkop Højskole. Men elevtallet er lavt, og det kører ikke rundt økonomisk.
Derfor skal den kommende forstander samarbejde med en professionel PR-mand for at gøre højskolen mere kendt.
– Det handler fx også om at være til stede på Connect i Ikast og på Å-festivalen, siger Kappelgaard.
Som noget nyt vil Børkop Højskole fra næste skoleår tilbyde eleverne to nye liniefag, nemlig musik og idræt i tillæg til de nuværende krea- og discipellinjer. Samtidig får eleverne også mulighed for at vælge to af de fire linjer.

Ny leder for det kristne studieforbund K-stud

Fra nytår i år fusionerede Norsk Kristelig Studieråd og Frikirkelig Studieforbund. Organisationen ”K-stud” tilbyder organiseret oplæring i kristne menigheder.
Audrey Pedersen, som er musikkonsulent i Frelsens Hær, er netop blevet valgt som leder, og Fredrik Brekke Møller fra Den norske Kirke er blevet viceleder i forbundet.
Forbundet har netop optaget to nye organisationer som medlemmer og repræsenterer nu i alt 64 forskellige trossamfund, organisationer og institutioner.