Debat

Synspunkt:

Er der håb for en fornyet vækkelse i Danmark?

Ebbe Lodal er pens. cand. jur. og bor i Tåstrup. Han er medlem af en økomenisk bedegruppe (tilknyttet Vasula) på Frederiksberg, der arbejder for kristen enhed på tværs af konfessioner og kirkelige retninger.

I takt med tilflytningen af nydanskere, alphakurser og nye kirker, arbejder Helligånden i Danmark, mener juristen Ebbe Lodal.
Den amerikanske præst og missionær Bill Hunter, der har danske rødder, har oplevet flere svar på sine bønner, siger han til Marguerita Hvid Spangsberg i Kr. Dagblad (den 16. august 2010).

”Gud har ikke forladt Danmark, og Helligånden arbejder på mange og måske ikke-spektakulære måder. For eksempel har tilflytningen af nydanskere, som er påvirket af karismatiske bevægelser, hjulpet på flere måder til at bringe nyt liv til kristendommen i Danmark. De har åbnet op for en friere og mindre stiliseret liturgi, som også påvirker folkekirken. Der er sket en åndelig fornyelse i bevægelser som Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og specielt Dansk Oase, der ikke kan benægtes,” mener Bill Hunter og fortsætter:

Gospel-kor og Alpha har en positiv virkning

”Opblomstringen af gospelkor i Danmark er bemærkelsesværdig. Den nye lovsangsmusik får danskere til at synge friere og gladere, ligesom Alphakurser om kristendommen har været en succes i Danmark, og nye kirker som Vineyard Church og Calvary Chapel er gået foran med at plante nye kirker. Tilsammen viser dette, at Gud ikke har glemt Danmark, og at Helligånden aktivt arbejder på mange forskellige måder i hele landet.”

Kirker skal satse på mission og unge

Bøn gør ikke hele arbejdet, og hvis kristendommen skal overleve i Danmark, mener Bill Hunter, at de danske kirker skal blive mere fokuserede på mission og vækkelse.
”Kirkerne kan ikke og skal ikke gå på kompromis med sekularismen, men må vise en fornyet iver og et konsistent engagement. Danmark burde blive betragtet som en åben og nødvendig missionsmark,” mener Bill Hunter.
Til det formål mener han også, at danske kirker må se på kulturen, så de kan finde attraktive måder at præsentere evangeliet på, uden at det samtidigt bliver udvandet.
”Landet kræver sine egne metoder, strategier og tilgange, som tiltrækker og ikke frastøder danskerne. Danske kristne kan blive inspireret af amerikanske missionsmåder, men de bliver nødt til at tilpasse dem en dansk kontekst,” mener Bill Hunter, der ser kirkens unge som vigtige brikker i missionsarbejdet.
”Det er nødvendigt for unge at forberede og træde ind i lederroller. De evangeliske kirker må bede for deres unge og opfordre dem til at se missionsvisionen for Kristus som præster eller missionærer. Uden dem vil kirkerne og arbejdet få en svær fremtid,” mener Bill Hunter.

Håb for Danmark

Overordnet mener Bill Hunter dog, at der er håb for kristendommens fremtid i Danmark.
”Der er nok beviser for Guds arbejde i Danmark til at give os et stort håb for fremtiden. Hvis Gud er med os, og det er han, hvem kan så være imod os? Ingenting vil glæde os mere end at se Danmark blive levende i Jesus Kristus,” siger han og afslutter:
”Vi har en passioneret kærlighed til Danmark og det danske folk. Vi kalder andre, især dem med danske rødder eller forbindelser, til at stå sammen med os i bøn for Danmark.”
Tidl. frimenighedspræst og lærer på Mariager Bibel– og Højskole, Anders Ova, har denne mening om vækkelsernes mulighed i Danmark:
”Der må skabes trivsel for Helligånden i menighederne, og den opstår ikke alene ved undervisning og lovsang.
Jeg vil faktisk opfordre kirkerne her i landet til i en periode at stille alle arrangementer og aktiviteter i bero og i stedet gå i gang med at bede. Det er det vigtigste, vi kan foretage os lige nu. Vi må bede om vækkelse i kirken, og vi må bede til, at kirken bliver renset.” (Citat fra Udfordringen)
Anders Ova har på et tidligere møde i Perleporten (før den nedbrændte) udtalt: Jeg har altid elsket min kirke som præst i Frikirken, men i dag er jeg skuffet over de holdninger, jeg møder fra kirkerne, inklusive Folkekirken. Menighederne foregiver, at de er kristne, og i pinsekirkerne anser de sig som ”genfødte ved Helligånden”, men det er de langt fra, selv om de bilder sig det ind. Lovsang alene gør det ikke.
Jeg føler, at præsterne i kirkerne helst taler folk efter munden og fortæller det, som de mener, folk helst vil høre, siger Anders Ova. Det er derfor ”udvandede” budskaber, der kommer fra kirkerne i dag. Derfor hører man intet om ”Endetiden og dens trængsler”, eller om Åbenbaringernes Bog (Apokalypsen), hvis profetier er ved at gå i opfyldelse, eller om Kristi snarlige, forventede genkomst, om ophævelsen af kirkernes splittelse og om den renselse af menneskeheden ved ild, der forestår.
Kirken er derfor at sammenligne med den 7. menighed, Laodikea-menigheden, som Paulus omtaler som den lunkne menighed, der intet begriber (Kollosenser-brevet).
Jarle Tangstad, Forstander i Pinsekirken i Kultur-centret på Drejervej i Købehavns Nordvest-kvarter, siger i et interview med Tove Videbæk på tv, at han principielt ikke giver sig af med at forudsige fremtiden, men at udviklingen efter hans vurdering kan gå enten i retning af en større kristen bevidsthed, eller at kirken kan stå foran store udfordringer foranlediget af sekulære opløsningstendenser. Kun tiden kan vise os, hvad retning udviklingen vil tage.
Ebbe Lodal


Artiklen fortsætter efter annoncen:DR hånede afholdsfolk

Det er altid forfriskende at møde unge, der tør gå imod strømmen, i særdeleshed alkoholstrømmen. I tv-udsendelsen Aftenshowet DR 1 17/4 bragtes et interview med den 23-årige Lucas Huniche, som er nyt medlem af Danmarks Afholdsforening, og Henning Sørensen, landsformand for Danmarks Afholdsforening gennem 20 år.
Lucas Huniche nævnte den nye verdensomspændende bevægelse, “Straight Edge”, som groft kan oversættes til “Klar Grænse”, bygget op omkring afholdenhed fra alkohol, tobak, stoffer og lemfældig sex.
Og Henning Sørensen fastslog den sørgelige kendsgerning, at alkoholmisbruget er landets største social-medicinske problem, der hvert år koster milliarder.
Når 122.000 danske børn mellem 0-18 år lever i familier med alkoholproblemer, hvorfor bliver alle ansvarlige så ved med at lukke øjnene?
Svaret blev givet, da interviewet var forbi, og den mandlige studievært grinende rakte sin kvindelige kollega en dåseøl. Med andre ord: Alkoholen fik det sidste ord.
Henning Sørensen og Lucas Huniche kunne kun føle det som en hån mod afholdsfolk.
Ville studieværten også have budt sin kollega en cigaret efter et interview med to ikke-rygere?
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C

Debat-indlæg er udtryk for læsernes egne holdninger og ikke nødvendigvis Udfordringens.