Er det ok at spotte Gud?

Kristne er uenige om hvorvidt blasfemiparagraffen bør afskaffes.
Institut for Menneskerettigheder foreslog i sidste uge, at paragraf 140 i den danske straffelov afskaffes. IM-general er enig. KD-talsmand er uenig.
I lovens såkaldte blasfemiparagraf står der: ”Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.”
Direktør i Insttitut for menneskerettigheder Jonas Christoffersen begrunder afskaffelsen med, at man gør det samme i andre vestlige lande.
Men det er vel ingen grund, replicerede journalisten på P1 Morgen tirsdag den 8. maj.
– Jo, svarede direktøren. – For vi kigger altid rundt i verden for at følge udviklingen i menneskerettighederne tæt.
Han siger til Jyllands Posten, at der bør være ”fri leg over for religionerne – stort set – men persongrupper skal beskyttes”. Man skal således kunne håne Gud, men ikke håne mennesker, der tror på Gud.

Indre Mission: Ja

Blasfemiparagraffer benyttes til at forfølge kristne i andre lande. Derfor bør paragraffen fjernes herhjemme, mener IM-general Thomas Bjerg Mikkelsen.

Forslaget deler vandene i kristne kredse.
Generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen er helt enig med Institut for Menneskerettigheder.
– Institut for Menneskerettigheder foreslår, at blasfemiparagraffen fjernes. Det synspunkt bakker jeg op, skriver han i et læserbrev til Jyllands Posten.
– Blasfemiparagraffer bliver rundt om på kloden brugt til at undertrykke og forfølge minoriteter… For mig udgør hændelser som disse et stærkt argument for at afskaffe vores egen blasfemiparagraf. Vi kan jo dårligt forlange af andre, at de skal holde op med at dømme for blasfemi, hvis vi selv har en paragraf i lovgivningen.
Han møder dog modstand hos Kristendemokraterne, som mener, at blasfemiparagraffen underbygger respekten for medmennesket.

KD: Nej

Blasfemiparagraffen har en forebyggende effekt. Uden den, risikerer vi en rå tone i debatten, mener sekretær hos Kristendemokraterne, Stig Grenov.

– Gud skal nok klare sig, siger Stig Grenov, Kristendemokraternes Internationale sekretær. – Men der er en grund til, at halvdelen af de Vesteuropæiske lande har en blasfemiparagraf. Selv om den i praksis ikke bruges, har den en forebyggende effekt. Vi skal væk fra et samfund, hvor man kan tilsvine hinandens holdninger.
Thomas Bjerg Mikkelsen mener, det er en vigtig del af åndsfriheden at kunne tåle at blive hånet og modsagt.
– En vis robusthed må der til, hvis man vil leve som borger i et demokratisk samfund, skriver han i læserbrevet.
Kristendemokraterne mener derimod, at man uden en blasfemiparagraf risikerer en generel forråelse af debattonen.
Blasfemiparagraffen har kun været brugt til at dømme én gang herhjemme, nemlig i 1938, da den jødiske religion blev forhånet i en antisemitisk kampagne.