Filosofiske samleværker

Det er vel ok at være lidt grov og så hævde, at der kun er halvanden af de store filosoffer, der er værd at beskæftige sig mere indgående med. Den ene er Kierkegaard, den halve er Platon/Sokrates (- resten er idehistorie).
Kierkegaard, fordi han som ingen anden har beskæftiget sig med eksistensen og det at vælge, at tage stilling, at have en holdning i og til livet – i en kristen kontekst og med et kristeligt sigte. Platon, fordi hans (eller Sokrates’) tænkning til en vis grad kan minde om en kristen tankegang, og fordi den i omtrent lige så høj grad som kristendommen er grundlaget for den vestlige kultur.
Genudgivelsen af disse filosoffers samlede skrifter kan derfor ikke påskønnes nok.
Kierkegaard for forskere
Søren Kierkegaards Skrifter i 55 bind, hvoraf de 27 bind er kommentarbind, nærmer sig sin afslutning. Der mangler i skrivende stund kun tre bind med tilhørende kommentarbind, og dermed vil det rub-og-stub-gennemkommenterede standardværk for fremtidig Kierkegaard-forskning foreligge færdigt, når Kierkegaards 200 års fødselsdag bliver fejret i maj næste år.
Det senest udkomne er bind 27 bestående af ”løse papirer”, som omfatter såvel korte notitser, som Kierkegaard har skrevet ned på et ”løst” papir, som lidt længere sammenhængende tekster, bl.a. nogle ”Rudimenter” til hans bøger og enkelte prædikener. I tid strækker de sig fra 1830 frem til det sidste, Kierkegaard skrev, en tekst dateret 25. september 1855 med overskriften: ”Dette Livs Bestemmelse christeligt”.
Papirerne har Kierkegaard haft liggende bunkevist i to af sine møbler, en piedestal og en skrivepult, og med vanlig grundighed gør udgiverne rede for hvor – og hvilken slags papirer, der er tale om. Det er selvsagt ikke lige interessant, hvad der står i disse ”løse papirer”, men de er med til at give et mere helt billede af den store kristne tænker.
Platon for folket
Platons Samlede værker i ny oversættelse i seks bind er nået halvvejs og har salgsmæssigt overrasket positivt. Det er filosofi for ”almindelige” mennesker, enhver filosofisk læsning må begynde her.
I det foreliggende bind 3, der indeholder hele 12 dialoger, må Gorgias betegnes som hovedværket. Dialogen beskæftiger sig med retorik, kunsten at tale og overtale, overbevise, men ikke kun: lige så væsentligt er dens forsøg på at komme til klarhed over, hvilke kriterier der må gælde for det, man vil overbevise andre om, altså hvad der er ret og sandt – så sprogkunst ikke må blive et redskab for magtmisbrug.
Til hver dialog er der en indledning, som giver god hjælp til læsningen af dialogen.
Niels Jørgen Vase

• Søren Kierkegaards
Skrifter – bind 27 og K27
702 + 1166 sider
525 kr. • Gad
• Platons samlede værker – bind III • 645 sider
450 kr. • Gyldendal