Folkefest for Israel på Christiansborg

Danskere udtrykte deres støtte til Israel som det eneste demokratiske land i Mellemøsten ved en folkefest på Christiansborg Slotsplads.Det vrimlede med blå-hvide israelske flag på Chirstiansborg Slotsplads fredag den 11. maj til Folkefest for Israel – og der var fest.

Yvette Espersen fra Like for Israel og Support-Israel.dk bød velkommen og foreslog, at man hvert år mødtes til en fest for Israel.

Den jødiske musikgruppe Mazel underholdt på scenen mens omkring 400 mennesker viftede med de blå-hvide flag.
Yvette Espersen fra Like for Israel og SupportIsrael.dk bød velkommen. Support Israel er en gruppe af danskere, som er rigtigt kede af de unfair angreb på Israel – og trætte af de boykot-aktioner, som rettes mod Israel – mod israelske varer, mod turisme til Israel, ja ligefrem mod israelsk forskning og internationalt videnskabeligt samarbejde med Israel.
Yvette Espersen understregede, at ét af formålene med Folkemødet for Israel var at demonstrere, at Israel har venner i Danmark.
Eftermiddagen bød på 3 talere, der alle hilste forsamlingen med et Shabbat Shalom. Mellem talerne underholdt Mazel.
Den israelske ambassadør i Danmark Arthur Avnon understregede, at Israel er et lille land med stor betydning, ikke mindst forskningsmæssigt. Intet andet land har frembragt så mange Nobelprismodtagere. Han gjorde det klart, at Israel ønsker at skabe fred og stabilitet i Mellemøsten. Israel ser gerne en to-statsløsning, mens palæstinensere gerne ser den jødiske stat udslettet.

Det kan ske igen

Journalist Jeppe Juhl, hvis fulde navn er, Jeppe Samuel Choleva Juhl, var næste taler. Han har jødisk baggrund, er redaktør og tv-producent og er muligvis mest kendt som manden, der startede realitybølgen i dansk tv. Han indledte sin tale med at sige: ”Jeg elsker Danmark som en mor, mens jeg elsker Israel som en far”.
Han fortalte om sin morfar, der sagde til Jeppe Juhls mor: ”Det kan ikke ske igen!” Morfaren var flygtet fra Polen på grund af pogromer. Mormoren havde også været på flugt. Og så skete det igen. En oktoberdag blev der banket på døren og turen gik til Theresienstadt. De fleste i Jeppe Juhls familie var ”på udflugt” til Theresienstadt og de fleste af dem overlevede.
Jeppe Juhl understregede: ”Det kan ske igen! Det kan ske for jøder, men ikke kun for jøder, for hele verden. Israel er under pres, hele verden er under pres fra islamismen. Desværre hersker der stor uvidenhed omkring virkeligheden i Mellemøsten.”
Dagens sidste taler var Farshad Kholgi, iransk flygtning, der kom til Danmark som 13-årig. Han er kendt som debattør, skuespiller og foredragsholder og han var dagens højdepunkt, da han med sit Shabbat Sholom og glade smil entrede scenen og ønskede Israel tillykke med sin fortsatte eksistens og proklamerede:
”Jeg elsker Israel. Det er Mellemøstens eneste demokratiske stat. Der er smukt og der bor en masse dejlige mennesker. Og så nyder jeg at traske rundt i Tel Aviv, der minder mig så meget om mit barndoms Teheran, hvor jeg foreløbig ikke kan komme, men så kan jeg tage til Tel Aviv.”
Farshad Kholgi kom med et overraskende statement, idet han sagde: ”Iran vil blive befriet og Israel og Iran vil blive allierede!” Gid han har ret.

Politikere…?

Mange danskere var mødt op på Christiansborg Slotsplads og viftede med blå-hvide flag.

Blandt folkemødets deltagere så man flere fremtrædende DF´ere. Nu, hvor Kristendemokraterne ikke længere er i folketinget, er DF det eneste parti på Christiansborg, der helhjertet støtter Israel. Blandt de mange på pladsen så man Pia Kjærsgaard, Søren Espersen, Jesper Langballe, Søren Krarup og Thuesen Dahl. Der var folk fra andre partier, man gerne havde set til stede viftende med blå-hvide flag.
Folkemødet for Israel var en succes og Yvette Espersen har efterfølgende spurgt: ”Skal vi ikke gøre Folkemødet for Israel til en årlig tilbagevendende begivenhed?”
Så måske bliver der mulighed for at være med til Folkemøde for Israel igen i 2013.