Indførte bibler i Libyen under Det Arabiske Forår

Mens alt var kaos og toldkontorerne stod tomme, blev masser af bibler ført ind i Libyen.
– Vi greb chancen, fortæller Åbne Døres leder. Men bibelen er stadig en forbudt bog.- Vi har aldrig set Libyens grænser så åbne, siger Åbne Døres generalsekretær, Jørn Blohm Knudsen.

I forbindelse med Det Arabiske Forår lykkedes det at få mange bibler og andre kristne bøger ind i Libyen. Her ses to bibler med grønt og rødt omslag sammen med det nye libyske flag.

Under Det Arabiske Forår i Mellemøsten og Nordafrika i 2011, fokuserede verden på alle de uroligheder, som ramte det ene land efter det andet. Men samtidig var grænserne åbne, så der blev indført bibler til Libyen som aldrig før.

Bibler på lastbiler

– Der var en kort periode, hvor der ikke længere var kontrol ved grænsen til Egypten. Toldmyndighedernes kontorer var tomme, og enhver kunne bringe, hvad de ville ind og ud af Libyen!
– Vi greb denne enestående chance! forklarer Jørn Blohm Knudsen. Inden revolutionen var det kun muligt for kurerer at bringe bibler ind i Libyen i små mængder og i al hemmelighed.
Men da grænserne var åbne, blev store mængder af bibler, børnebibler samt kristne bøger og materialer bragt ind i landet sammen med nødhjælp i varevogne og lastbiler.
Faktisk overstiger den samlede beholdning af bibler, der blev bragt ind i Libyen i 2011, hvad der var muligt i alle Gaddafis 42 år ved magten.

Bibler med røde omslag

De første forsendelser indeholdt alle de bibler og kristne bøger på libysk-arabisk, som allerede fandtes på lagre uden for landet.
Samtidig blev arbejdet med at producere mere materiale omgående sat i gang. Men som følge af et vigtigt skift i strategien, blev de tidligere grønne forsider af Det Nye Testamente og Bibelen erstattet med røde forsider.

’Gaddafis lille grønne’ – og Guds grønne bog

Under Gaddafis regime havde diktatorens politiske filosofi og slogans været sammenfattet i en lille bog med grønt omslag.
Gaddafis var inspireret af Maos ´Lille Røde´, der skulle hjernevaske befolkningen i Kina med de kommunistiske ideer. I Libyen blev Gaddafis grønne bog gjort til tvungen læsning.
Derfor kunne libyere med bibler i samme format og med en grøn forside undgå unødig opmærksomhed.

Opgør med Gaddafi og hans grønne bog

Efterhånden som borgerkrigen i Libyen skred frem, begyndte anti-Gaddafi demonstranter åbent at brænde kopier af den lille grønne bog.
Nu blev det vigtigt at vælge en anden farve til biblerne – og de nye libyske bibler har derfor rødt omslag.

Ny frihed åbner for tro

I kølvandet på den borgerkrig, der afsatte Gaddafi, har Åbne Døres arbejde i landet ændret sig markant.
– Vi får det indtryk, at det libyske folk er mere åbent for fornyelse, fortæller Jørn Blohm Knudsen videre.
– Bibelen er stadig en forbudt bog i Libyen. Men der er øget respons på kristne radio- og tv-programmer og ikke mindst internettet, så der er mere interesse og nysgerrighed over for evangeliet.
– Revolutionen fik folk til at begynde at tænke. I mange nordafrikanske lande var det ikke meningen, at befolkningen skulle tænke selv.
Nu er der mere frihed til at tænke over livet: – ’hvem er jeg?’, – ’hvad tror jeg?’ og ’hvad står jeg for?’


Artiklen fortsætter efter annoncen:Får kristne frihed under Libyens nye leder?

I mere end fire årtier var det ikke tilladt for libyere at tale om den kristne tro i positive vendinger.
– Denne nye gryende æra er afgørende, siger Jørn Blohm Knudsen. Vil den nye leder give folk frihed til at blive kristne? Eller vil kristendommen fortsat være begrænset til kirker for udenlandske kristne? Og hvordan vil samfundet reagere på kristne med muslimsk baggrund?
– Så sent som i november 2011 fremkom beviser på, at den libyske sikkerhedstjeneste aktivt overvågede kendte kristne i landet.

Bibler på lager

Nu er grænse- og toldkontrollen tilbage igen, hvilket reducerer den løbende levering af kristne materialer til Libyen.
Men på grund af den hurtige respons fra Åbne Døre under konflikten, er der nu mange bibler og andet materiale på lager i Libyen.

Våbenhvile under overgangsregeringen

Den libyske overgangs-regering kæmper stadig for at sikre våbenhvilen mellem de forskellige klaner og grupper af oprørere, som kæmpede mod Gaddafis regime.
Den 10. april blev der smidt en bombe mod en konvoj af FN- biler, hvori lederen af FNs mission i Libyen befandt sig. Bomben forrettede dog kun lidt skade på vejbelægningen.
– Der var tale om en hjemmelavet bombe. Det var ikke et højteknologisk angreb.
– Så det er ikke et tegn på et spirende angreb, der vil skabe større forstyrrelser, oplyser en britisk militærekspert.


Artiklen fortsætter efter annoncen: