Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. – Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Forlad den synkende skude

Nu hvor regeringen har vedtaget, at homoseksuelle kan blive viet i Folkekirken, er det blevet slået fast med syvtømmersøm, at folkekirken er blevet et ligegyldigt, religiøst system, hvor Bibelen er forkastet til fordel for at populistisk, ateistisk livssyn.
Folkekirkepræst Per Ramsdal skriver på sin Facebookside: ” Stort tillykke til alle homoseksuelle med at være blevet en lovlig del af vores samfund. Nu er kirken endelig rykket ud af middelalderens mørke.”
At være homoseksuel var ikke ulovligt før denne vedtagelse, registreret partnerskab har længe været en del af det danske samfund. Hvad der er sket nu, er ikke et forsvar af homoseksualitet, men det er et angreb på ægteskabet, som per definition er mellem mand og kvinde. At den jødisk-kristne lære helt forkastes til fordel for, hvad der er populært i medierne, viser bare, at der ikke er noget kristent tilbage i folkekirken. Luther ville vende sig i sin grav, hvis han vidste, hvad der netop er foregået. – Alt hvad han kæmpede for: at kirken skulle vende tilbage til Bibelens lære i stedet for at få sin lære dikteret af ugudelige mennesker, er gået helt fløjten!
Jeg opfordrer hermed de få bibeltro kristne, der måtte være tilbage i folkekirken, til at melde jer ud og søge hen i frikirkerne, hvor der stadig er en rest af sande troende.
Mark Hill
Lærer, Mariager Højskole
Hjulhusvej 10
9550 Mariager

Kvinder i mandsdragt

Jeg hørte engang en forkyndelse, der mente, at 5. Mosebog 22,5 stadig gælder, omend det er Moselov, så at sige.
Han mente det så vidt, at Zefanias Bog 1,8 ”Udenlandsk dragt” også refarede til kvinder i mandsdragt. Er det lovtrældom, eller gælder det også os under den nye pagt?
Altså: Må kvinder gå i slacks? I dag går 80 pct. af kvinderne i menighederne jo i slacks.
Gitte Nors,
Vilhelm Thomsens Plads 1,
Randers

Burde hellere profetere om de sidste tider

Det gik mere fredeligt for sig ved den fælleskirkelige frilufts-gudstjeneste 2. pinsedag på Gl. Torv i Aalborg, end det gjorde to dage tidligere ved karnevallet.
Når det er sagt, skal det da også siges, at karnevallet på ingen måde var uden inspiration og mening. I mægden øjnede jeg to unge mænd i sorte (præste)kjoler, og på deres maver dinglede store messingkors.
Man kunne godt få den tanke, at de da vist befandt sig på det forkerte sted -og på det forkerte tidspunkt. De burde snarere have optrådt to dage senere på Gl. Torv. I karnevallet sagde de næppe nogen noget særligt. Men de ville, med garanti, have vakt opsigt ved pinsegudstjenesten.
Hvad kunne sådanne to Guds mænd signalere til kristne i dag? Jo, i Johannes Åbenbaring, en bibelsk drejebog til endetidens begivenheder, læser vi om to vidner, “klædt i sæk”, som skal komme i Guds kraft og gøre livet surt for mennesker i de 42 måneder, hvor de profeterer. Sandheden er altid ilde hørt og koster dem livet. Men de opstår og farer til himmels.
For kristne kan det virke skræmmende, at RFID-chippen er opfundet og kan bruges, som Johannes også fik åbenbaret som “dyrets mærke”. Kun ved hjælp af denne chip, på hånd eller pande, kan vi købe og sælge.
NB. Den hastighed, hvormed der gives køb på personlige friheder i verdenssamfundet i øjeblikket, kan realisere “dyrets mærke”. Men Guds børn skal dog ikke nyde noget.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Hold fingrene væk, Søvndal!

Hold fingrene væk fra Guds udvalgte folk, Søvndal. (Om mærkning af israelske varer fra bosættelser som ulovlige, red.)
Du går jo i nazisternernes fodspor. Den der rører min øjesten rører mig, siger Gud. Må Gud vores Far i himlen få lov at åbne dit hjertes dør, så du får nye øjne og øre at se med.
Stine E. Jensen
Poppelvej 31
7760 Hurup, Thy

Ægteskabet er et sakramente

Ægteskabet er et sakramente jævnfør Mattæus 19,5-6. ”Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød”. ”Så er de da ikke længere to, men eet kød. Derfor: hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille”.
Den 7. juni 2012 indførte statsmagten det kønsneutrale ægteskab både i staten og i folkekirken. Dette er i strid med både den kristne tro og med naturretten.
Hovedgrunden til at det kunne komme så vidt med både ægteskabets juridiske og åndelige opløsning i kønsneutralitet er protestantismens afskaffelse af ægteskabet som sakramente.
Da protestantismen som knæfald for renæssancen afskaffede ægteskabet som et sakramente, anerkendte protestantismen ægteskabet som en ren verdslig størrelse, som man så kunne få en kirkelig velsignelse eller vielse til. Man skrev her under på sekulariseringen af ægteskabet. Alverdens udenomssnak hjælper ikke her.
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Ønsker at blive fritaget

Jeg har som organist i Folkekirken meddelt min arbejdsgiver, dvs. menighedsrådet, at jeg ønsker at blive fritaget for musikalsk medvirken ved kirkelige handlinger, hvor to mennesker af samme biologiske køn skal vies eller velsignes.
Jeg ønsker mig fritaget, fordi et ægteskab ifølge min kristne overbevisning er en sag mellem mand og kvinde. Det er en samvittighedsmæssig lettelse for mig at have meldt ud om mit fritagelsesønske: En indre fred og glæde hos mig er fulgt i kølvandet på mit udtalte ønske om musikalsk fritagelse. Jeg er overbevist om, at fred og glæde er gaver fra Himmelen, som Folkekirken ikke kan leve foruden.
Organist og korleder
i Nykøbing Falster Sogn
Per Nedergaard Hansen
Dyssevænget 11
4800 Nykøbing Falster.


Artiklen fortsætter efter annoncen: