Åbent brev til Folkekirken

– Et hyrdebrev til vejledning, trøst og håb for menighederne i en kirkelig brydningstid – fra Dansk Oase, IM, LM, ELM, KFS, KSBB, MF og DBI.Anledningen til dette brev er Folketingets vedtagelse af den nye lov om kønsneutralt ægteskab og folkekirkelige biskoppers udarbejdelse af et vielsesritual for homoseksuelle. Det udsendes af bestyrelserne i følgende kirkelige bevægelser og organisationer:
– Dansk Bibel-Institut
– DanskOase
– Evangelisk Luthersk Missionsforening
– Evangelisk Luthersk Netværk
– Indre Mission
– Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse
– Kristeligt Forbund for Studerende
– Luthersk Mission
– Menighedsfakultetet

Vi udtaler:

Med indførelsen af et ritual for vielse af homoseksuelle befinder den evangelisk-lutherske kirke i Danmark sig i en historisk krise.
Det er i denne situation påtrængende at give åndelig vejledning og udvise teologisk lederskab, og for at fremme dette har hyrdebrevets afsendere søgt enhed mellem forskellige organisationer og bevægelser, der i denne sag deler en stor bekymring for den danske folkekirkes tilstand og et stort håb til kirkens Herre.

Vi vil understrege, at vi ikke ønsker at medvirke til fordømmelse af homoseksuelle i vores kirker og vores samfund.
Tværtimod ønsker vi, at vores menigheder i stadig højere grad bliver fællesskaber, hvor mennesker med homoseksuel orientering og følelser finder et hjemsted og et fristed midt i livets vilkår og efterfølgelsens udfordringer.

Samtidig er det påtrængende for os at understrege, at kirken ikke har noget mandat til at velsigne eller indstifte et homoseksuelt parforhold som et ægteskab. Et ritual for vielse af homoseksuelle bringer kirken i konflikt med kirkens grundlag, som det kommer til udtryk i de fire klassiske kendetegn, som er fælles for den globale, kristne kirkes bekendelse: Én, hellig, almindelig og apostolisk kirke.

Kirkens ENHED er truet, fordi ritualet isolerer Folkekirken fra det meste af kristenheden i både fortid og nutid, der ikke vil anerkende den teologiske legitimitet af dette ritual.

Kirkens HELLIGHED er truet, fordi ritualet velsigner det, som Bibelen kalder synd. Dermed forkyndes syndernes tilladelse i stedet for forladelse, og dette såkaldte evangelium er ikke et evangelium.

Kirkens ALMINDELIGHED er truet, fordi ritualet er i modstrid med bibelsk skabelsesteologi og samtidig omdefinerer, hvad der kulturhistorisk og erfaringsmæssigt har været anerkendt som ægteskab, også i ikke-kristne kulturer.

Kirkens APOSTOLSKE tradition er truet, fordi ritualet afskærer kirken fra den apostolske tradition i dette spørgsmål: Paulus, kirkefædrene, Luther m. fl.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi har forgæves forsøgt at undgå denne situation, hvor nogle af biskopperne som kirkens øverste ledere og hyrder baner vej for dette ritual.
Nu beklager vi denne situation, og vi vil åbent gøre opmærksom på, at vi betragter det som et stort og alvorligt svigt af kirkens åndelige ledere. Og vi udtrykker vores støtte til de biskopper, som har forsøgt at undgå denne situation.

Enhed trods forskellige konsekvenser

I denne situation drager vi forskellige konsekvenser.
Nogle vælger at blive i sognemenigheden, andre danner valgmenigheder inden for Folkekirken, andre igen træder ud af Folkekirken og går over i frimenigheder og andre kirker.
Vi vil opfordre til, at vi sætter hinandens samvittigheder fri og anerkender de forskellige veje, vi vil gå i den kommende tid, når vi forsøger at være sandheden tro i kærlighed.
Og lad os fastholde, at vi stadig er i fællesskab om det afgørende: Kirkens enhed, hellighed, almindelighed og den apostolske tradition, som den er bevidnet i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelser.

Lad os se hinandens forskellige valg som forskellige sider af samme nød, samme kamp, samme glød, samme glæde.
Lad os stræbe efter samhørighed og kærlighed, og lad os fortsætte fra hver vores sted med at løfte fanen højt for et ægte, åndsfyldt evangelium og for dette evangeliums udbredelse i vores folk.
Lad ikke den nuværende nødsituation tage modet eller kræfterne fra os til at gøre det, vi under alle vilkår er kaldet til at gøre: forkynde korsets evangelium og praktisere opstandelsens liv. Det har til alle tider haft alle Guds største løfter for sig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når Gud er trofast og har al magt i himlen og på jorden, så retter vi ryggen og ser lyst på fremtiden. Den er under alle omstændigheder Guds.

Må Gud være nådig mod vores folk og forbarme sig over folkets kirke!