Israelsk olieeventyr – eksport til Europa og Asien

Israels store fund af olie- og naturgas i Middelhavet er nu ved at blive realiseret.Naturgas er begyndt at strømme til Israel, hvilket vil kunne afværge energimangel i de
hede sommermåneder..

Et af de største af selskaberne der udvinder olie og naturgas fra felterne 25
km udfor Israels kyst – det Texas-baserede “Noble Energy” – oplyser, at en forsyning af 150 millioner kubikfod gas nu pumpes op. en måned tidligere end forventet.

Den nye strøm af gas vil erstatte den dyrere og urene diesel- og brændstof-olie, som
Israel har gjort brug af siden standsningen af naturgas-leverancer fra Egypten.

Eksport-markeder

Israels energiminister, Uzi Landau, har på en nylig konference i Athen sagt, at israelsk naturgas vil kunne eksporteres til Europa og Asien, heriblandt til Jordan og de palestinensiske områder.

– Hvad angår felterne udfor Gaza-området må vi prøve at sikre, at de ikke bruges til at finansiere Hamas, men at en gas-aftale vil være til benefice for palestinenserne og deres elektricitets-, afsaltnings- og kloakeringsanlæg, sagde Landau.

Han oplyste videre, at af de (anslåede) 3500 milliarder kubikmeter gasforekomster i det østlige Middelhav, er omkring 40 procent inden for israelsk territorialfarvand.