Ro til trængte sjæle

Der er dage, der er lyse. Og der er dage, der er mørke. Åh, så mørke, at livet kan føles så ubærligt, at det i overført forstand næsten kan være ved at tage livet af én.
Det menneske, der rammer dette punkt, oplever, hvor svært det med ét kan være at overskue (for slet ikke at sige: rumme) tilværelsen.
Baggrundene for disse mørke-dage kan være forskellige. Sorg, sygdom, stress, mindreværdsfølelse, magtesløshed. Men fælles for dem alle er, at den, der er ramt af dem, har brug for at komme ud af den onde cirkel.
Forlaget Credo startede i 2006 en lille serie for mennesker i krise og vadested. Seriens overskrift var OVENLYS; tidligere bind har bl.a. handlet om præstationsangst, om ensomhed og om at være i sorg. Nu følges der op med endnu et fint bind, der sætter fokus på de mørke dage, som kan ramme alle.
Denne bog supplerer fint seriens øvrige bind og er opbygget på samme måde: 28 små morgen-andagter, dertil et salmevers, en aftenbøn og endelig et bibelsk huskevers. – Fem forfattere har delt opgaven mellem sig: en teolog, en sygeplejerske og coach, en familiekonsulent, en psykoterapeut og en frimenighedspræst og sjælesørger. Man kommer vidt omkring, som man ser – og den bredspektrede, faglige baggrund er netop bogens styrke.
Det er i mørket, at Sct. Hans-ormen lyser, siger et ordsprog. Denne lille bog er en vejviser tilbage mod lys i livet. Et af bogens huskevers siger det hele: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb” (Jer 29,11).
Bogen er udgivet i samarbejde med den folkekirkelige diakoni-organisation Agape.

Torben Jensen (red.):
Ovenlys på mørke dage
64 sider
100 kr.
Credo