Om at skulle klare det

Fin ny bog af den svenske hospitalspræst Lars Björklund om at pleje en pårørende.Dette er den syvende bog på dansk af den svenske hospitalspræst og sjælesørger Lars Björklund – og den skuffer ikke. Det er glædeligt, at Unitas Forlag fortsat holder øje med dette forfatterskab.
Bogen henvender sig primært til dem, der passer en ægtefælle eller et andet nærtstående familiemedlem i en svær sygdomssituation, fx demens. Forfatteren fortæller bl.a. om en kvinde, der har taget det på sig at drage omsorg for sin demente mand. Der er mange gøremål fra morgen til aften; det tærer på hende – og tærer hårdt – men selvom hun tit spørger sig selv, hvordan det dog skal gå det hele, går hun straks i rette med sig selv. Hun skal jo. Hun skal jo klare det, som hun siger. Hvem skulle ellers?
Lars Björklund prøver at finde en farbar vej mellem det, man som pårørende kan og ikke kan gøre. Det er således de praktiske løsninger, der er hans ærinde. Også i psykologisk henseende:
”Der findes flere beretninger om svært demente, som opfører sig urimeligt og siger grimme og ubehagelige ting, som [plejehjems]personalet fortæller til de pårørende. Det eneste, der kommer ud af det, er, at de pårørende belastes med skyld, sorg og fortvivlelse, selvom de ikke har nogen som helst mulighed for at påvirke det, der sker”, skriver forfatteren (s. 72).
Og som pårørende skal man også vide, at det ikke er ”ondt” at føle fx afmagt eller frustration over pleje-situationen. Det er ikke følelsen, der er ond. Det er handlingen, der kan blive det. Man bliver ikke et dårligt menneske af ikke at kunne nå loftet.
Det er en bog, der ikke alene vil kunne bruges af de pårørende selv, men også fx i den offentlige plejesektor, på bosteder og hospices. Godt, den er kommet.

Lars Björklund:
Hvordan skal jeg klare det?
– en bog om at pleje en pårørende
103 sider • 179 kr. • Unitas