Skibsbesøg lukker op for anonyme samtaler

Sømandsmissionen sejler for første gang med to skibe til 15 danske havne over sommeren.
Og folk venter på dem for at få en snak om Gud…

For første gang sejler Sømandsmissionen nu med to skibe; her er nyerhvervelsen, Duen, der skal sejle på østvendte kyster.

Nikodemus kom til Jesus om natten for at spørge ind til det åndelige liv. På samme måde oplever Sømandsmissionen, at mennesker nærmest venter på dem, når de kommer med deres to skibe til danske havne.
Nogle har ventet om natten og møder besætningen tidlig morgen for at spørge ind til kristendommen.

Folk bliver sat fri

– Vores missionærer og frivillige har mange gode oplevelser, hvor folk er blevet sat fri, fortæller Frede Ruby Østergaard, der er generalsekretær for Sømandsmissionen.
– Det er lettere for folk at melde ud, når de kan komme anonymt på den måde. Nogle skælder os ud, fordi i de i den og den by har oplevet en meget sort kristendom for mange år siden. Men efter en samtale med os har de fået et helt nyt syn på kristendommen, fortæller generalsekretæren.
Han glæder sig over, at han i sommer helt bogstaveligt har kunnet sætte et helt nyt skib i søen. Sømandsmissionen ejer missionsskibet Bethel, men sidste år i august kunne de købe Duen, der dengang var på værft. Efter at det lille jernskib havde været udlejet til Fulton i vinter, kom det ud at sejle for Sømandsmissionen i maj. Skibene sejler hver sin rute og når i alt 15 danske havne.
Det nye skib Duen ligger lige nu i Skagen i tre uger, og den lange liggetid har en bestemt pointe. Det var nemlig salget af Sømandshjemmet i Skagen sidste år, der gav penge til det nye missionsskib.
Målet er, at Duen fortrinsvis skal sejle på danske østvendte kyster. Og lige nu arbejder Sømandsmissionen på et koncept med specielle sejlarrangementer, hvor lystsejlere kan komme ud på de vilde vover med skibet.
– Duen er lidt mindre end Bethel og kan derfor komme ind mange flere steder, siger Frede Ruby Østergaard.

Kaffen er klar

Og mange kigger ind i de to missionsskibe, når de ligger i havn.
– Ofte vil folk bare ind og se skibet. Det ender som regel med en kop kaffe og en snak. Og fordi skibet jo ligger i havn 24 timer i døgnet, kan vi også holde øje med de andre skibe, der kommer i havn. Dem tager vi så ud og besøger.
Sejlplaner kan ses på
www.somandsmissionen.dk