USA kan hjælpe Israel og Tyrkiet til forlig

Situationen i den sydøstlige del af Middelhavet har ændret sig de sidste måneder, og der synes at være en sammenfaldende interesse i Tyrkiet og Israel til at bruge denne chance til at forliges og afslutte den diplomatiske krise mellem dem.
Krisen var forårsaget af sammenstødet for to år siden mellem pro-palæstinensiske tyrkiske aktivister og israelsk militær på et tyrkisk skib på vej til Gaza-striben for at prøve at bryde den israelske blokade.
Ved konfrontationen blev ni tyrkere dræbt. Tyrkiet har krævet en israelsk undskyldning, hvilket Israel har afvist under henvisning til, at det handlede i selvforsvar. Siden er det blevet til en slags kold krig mellem de to tidligere nære allierede, til skade for bl.a. samarbejde om vandforsyning og det militære samarbejde mellem dem.
Men nu er der opstået en chance for et forlig til begge parters fordel, skriver den tyrkiske Mellemøst-sagkyndige, Soner Cagaptay, i en fællesartikel med israeleren Michael Herzog, tidligere stabschef i forsvarsministeriet.
Artiklen er offentliggjort af bladet “International Herald Tribune” under overskriften “Hvordan USA kan hjælpe Tyrkiet og Israel til et forlig”. Den vil nok interessere i regeringskredse i Ankara og Jerusalem.
– I disse dage er der imidlertid en vis åbenhed i begge lande over for ideen om forlig, skriver artikelforfatterne, som mener, at USA må være den naturlige mægler mellem parterne. Selvom det er usandsynligt, at det tyrkisk-israelske forhold vil vende tilbage til det tidligere niveau af strategisk samarbejde, vil en normalisering kunne fremme vigtige amerikanske interesser i Syrien, Iran og det østlige Middelhav.
Artikelforfatterne skriver, at det arabiske “forår” vil være en stærk tilskyndelse til et tyrkisk-israelsk forlig, og at regionens revolutionære rystelser har oprevet hjørnestene for Israels nationale sikkerhed og har rejst tvivl om fremtiden for den egyptisk-israelske fredsaftale efter at Det muslimske Broderskab har overtaget styret.

Tomrum

Videre hedder det:
– Både Israel og Tyrkiet frygter, at et stærkt Iran vil kunne udfylde tomrummet i regionen. Tyrkerne er bekymrede over hvad de opfatter som en Iran-sponsoreret shia-muslimsk akse i hele regionen. Israelerne mener, at deres vindue til at standse Irans atomprojekt er ved at lukkes.

Situationen i Syrien kan medføre en forligsordning. Både Israel og Tyrkiet har et ønske om at se Bashar Assad ude af sin magtposition. Der er bred konsensus i Israel om, at en afslutning på Assad-styret vil være et slag imod Iran og vil kune opløse den anti-israelske akse, som forbinder Syrien, Iran og den shia-muslimske miltante Hizbollah-organisation i Libanon. Efter et årti af advarsler til den syriske hersker, er Tyrkiet nu begyndt at konfrontere Syrien, og dette sker bl.a. ved at Tyrkiet bevæbner dele af den syriske opposition som elementer inden for Den frie syriske Hær. Ankara behøver imidlertid USA’s støtte for at kunne spille en mere assertiv rolle i koalitionen imod Assad ved at styrke den syriske opposition, både politisk og militært.
Artiklen slutter:
– Såvel Israel som Tyrkiet vil kunne opnå fordele ved et kompromis, som vil kunne føre til et normaliseret diplomatisk forhold. En succesrig forligsproces vil kunne indledes med, at Israel undskylder for “operations-fejltagelser” og udtrykker anger for tab af liv. Israel har allerede vedtaget principielt at yde kompensation til pårørende af de dræbte tyrkere. Tyrkiet må afstå fra at rejse tiltale mod israelere involveret i operationen. Disse skridt skulle åbne døren for en omgående opgradering af det bilaterale forhold, heriblandt genindsættele af ambassadører og indledning af en strategisk dialog om Syrien og andre presserende regionale anliggender.

McCain

Den amerikanske senator, John McCain (republikaner, Arizona) har slået hårdt til mod Tyrkiet for dettes behandling af forholdet til Israel.
– Den nye forværring af forholdet tjener ikke nogen ansvarlige interesser og smerter os særligt, fordi både Tyrkiet og Israel er livsvigtige allierede, sagde McCain.
På det møde, hvor McCain talte, udtalte den tyrkiske ambassadør i USA, Namik Tan,at Ankaras betingelser for et forlig med Israel er uændrede.
– Idag har Israel en stærk regering, sagde Tan, og den opfattes i Tyrkiet som en ændring i det politiske miljø, som kan føre til, at Jerusalem indtager en ændret indstilling til Ankaras krav.