En kristen, ikke-voldelig kamp

”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer”, siger Jesus i Bjergprædiken, og disse ord spillede en meget stor rolle i Martin Luther Kings lederskab i kampen for menneskerettigheder for hans ”sorte brødre og søstre”.
Det var en kamp, der startede med bus-boykotten i Montgomery, Alabama i USA i 1955, året efter han var startet som ung præst i byen. Skriftstedet kom til at danne base for hans kristne ikke-voldsstrategi i kampen for borgerrettigheder, og kampen er beskrevet i bogen Da Gud tog bussen – 382 dage, der ændrede verden, som udkom i 1958 og nu er kommet i en ny dansk udgave. Det er på mange måder opbyggende og opmuntrende læsning at følge, hvordan ikke-volds-strategien og næstekærligheden sejrede over raceadskillelse, vold og anden uretfærdighed.
Tidligt i bogen udtaler Martin Luther King: ”Hvis det kristne kærlighedsbudskab kunne forenes med Gandhis form for ikke-vold, ville det være et af de meste betydningsfulde våben, de sorte kunne anvende i kampen for frihed”, og han beviste, at det er rigtigt, og formåede sammen med andre dygtige ledere at sprede budskabet til de mange sorte i Montgomery. Ikke-voldelig modstand blev bevægelsens aktionsform, kærlighed dens fundament. Således leverede Kristus motivation og åndelighed, mens Gandhi leverede metoden.
Det er meget stærkt at følge, hvordan man i mere end 12 måneder boykottede busserne i Montgomery i kampen for at opnå rimelige vilkår for sorte mennesker i bussen. Der var hårde tider med hvide gengældelsesaktioner, men de sorte holdt stand: bøn, salmesang og skriftlæsning og præsternes evindelige opfordringer til at vise næstekærlighed gav bonus og førte til sejr.
Da Gud tog bussen er en spændende og lærerig bog, som også kan give inspiration til kristen næstekærlighed i samfundet i dag.

Martin Luther King:
Da Gud tog bussen
– 382 dage der ændrede verden
183 sider
248 kr.
Alfa