Helgenkåret katolik af jødisk herkomst

Edith Stein er et helt nyt bekendtskab for mig, og jeg ville næppe have hørt om hende, hvis jeg ikke skulle anmelde Lissie Lundhs biografi om Edith Stein. Derfor er jeg dybt taknemmelig over at skulle anmelde netop denne lille bog.
Edith Stein er født på forsoningsdagen i en jødisk familie i Breslau i 1891, og forsoning kom til at præge hende hele livet. Trods kærligheden til sine jødiske rødder blev hun ateist, politisk engageret uden at blive socialist og søgte en dybere forståelse af livet ved at studere psykologi, filosofi og litteratur. Hun ønskede en større forståelse af, hvad det vil sige at være menneske.
Vi følger hende gennem barndommen og ungdommen. Hun er kvik og lærer hurtigt, men er samtidig en rigtig god kammerat, vellidt af alle. God til at indgå og opretholde venskaber. Men efterhånden kommer hun til en ny indsigt: ”De rationalistiske barrierer, som jeg ubevidst havde opbygget, faldt sammen, og troens verden åbnede sig for mig.” Hun konverterede og blev katolik, og senere indgik hun i karmelitterordenen. I klosteret fortsatte hun sine filosofiske skriverier på højt videnskabeligt plan, men siger også: ”Hverken viden eller videnskab er nødvendig for troen, men derimod ydmyghed over for Gud og vilje og kærlighed til at overgive sin sjæl i hans hænder.”
Inden da skrev hun en disputats om empati, blev doktor i filosofi og nåede at have en tid ved fronten under 1. verdenskrig efter at have taget et hurtigt kursus i sygepleje. Overalt oplevede man hendes stærke medfølelse og næstekærlighed.
Det nazistiske styres anti-jødiske love ramte også Edith og hendes familie. En stor del af familien flygtede til USA i tide. Andre blev deporterede. Selv flyttede hun fra klosteret til et andet kloster i Holland, men en dag nåede de nazistiske fangarme også ind bag klosterets tykke mure. Hun blev sat på et tog til Auschwitz og blev gasset to dage senere.
I 1987 blev hun saligkåret af pave Johannes Paul II i Karmeliterklosteret i Köln. Året efter blev hun i Rom helgenkåret af samme pave, og i 1999 bliver hun sammen med St. Birgitte af Sverige og St. Katarina af Siena erklæret som skytshelgen for Europa. I forsoningen mellem jøder og katolikker kom St. Edith Stein til at betyde meget.
Jeg har været meget glad for at læse denne lille bog om Edith Stein og derigennem lære hende at kende. Et godt bekendtskab. Jeg kan varmt anbefale bogen – også selv om det ikke er den mest velskrevne. Edith Stein og hendes liv fanger og giver værdi.

Lissie Lundh: Edith Stein – en biografi
120 sider. • 148 kr. • Queenswood