Særdeles interessant Danmarksguide fortsat

Med bind 5 og 6 slutter Jens Kristian Krarup sin del af Den danske Klosterrute.Mange bække små gør en stor å, siges det. Lidt på samme måde er det med Jens Kristian Krarups projekt. Bid for bid gnaver vi os ind på den små 2.000 km lange rute, der er ambitionen. Skosålerne slides ned, indsigten bygges op.
Nu fremlægger forfatteren imponerende yderligere to bind, der tilsammen dækker strækningen Roskilde-Vordingborg. Hermed er værkets Sjællands-del dækket ind.

Sammenkædning af 49 klostre

Indgangsvinklen er fastholdt: det overordnede synspunkt er en sammenkædning af de 49 steder rundt omkring i Danmark, hvor der blev anlagt klostre i middelalderen, og så kan man ellers bevæge sig fra kirke til kirke, som man også gjorde dengang.
Der er ikke skrevet en mere interessant Danmarks-guide siden gamle Broby-Johansens Kunstvejviser tilbage i 80’erne. Begge udmærker sig ved, at der også er plads til krøllede bemærkninger og finurlige iagttagelser. Det skal ikke være så tørt altsammen! Samtidig bliver der hverken givet køb på faglighed eller seriøsitet.

En vandringsretræte

Forkærligheden for at følge de små veje og stier er indirekte en invitation til eftertænksomhed og fordybelse – i kirkerne og deres kunst, i naturen, i historien, i én selv. Klosterruten er ikke for ingenting blevet kaldt en vandringsretræte, og det er en betegnelse, som forfatteren gerne tilslutter sig. Men samtidig understreger han, at det også er en rute, ikke-kirkeligt orienterede kan have glæde af.
Det forstås. Detalje-rigdommen er imponerende, men overblikket mistes aldrig.

Tak for turen til Krarup

Det forlyder, at disse seneste to bind er de sidste fra forfatterens hånd. Dét er trist at skulle tage til efterretning, men der er allerede lagt solide planer for seriens resterende fire bind. Vi siger farvel for nu – og tak for turen. Det gøres måske allerbedst ved at citere fra en omarbejdet bøn efter vandringen. Den er oprindelig skrevet af sognepræst Erik Ågård, Ebeltoft Kirke:
Vor Gud og Fader! Vi takker dig for denne dags vandring, og vi beder dig: … Lad de fødder, som har betrådt dit hus, aldrig vige fra dine veje” (Fra Slagelse til Vordingborg, s. 181).

Jens Kristian Krarup:
• Den danske klosterrute 5 – Fra Roskilde til Slagelse
228 sider
• Den danske klosterrute 6 – Fra Slagelse til
Vordingborg
206 sider
329 kr. pr. bd.
Unitas