Bibel for førskolebørn

Det er dejligt, når gode historier får nyt skind, så kan de fortælles om og om igen for de børn, som gerne vil høre ”den med hende, der er gravid og rider på æslet”.
Min lille Bibel ligner søndagsskolens flonellograf, hvor figurerne ser påklistrede ud i forhold til baggrunden.
Tegningerne er forenklinger, hvilket nok hænger sammen med målgruppens alder. Afprøvet med min 4 ½ årige søn går historierne rent ind, der er intet problem med koncentrationen.

Historievalget

Bibelselskabet, som udgiver denne nye ”Bibel”, skriver på bagsiden, at det er ”alle de gode bibelfortællinger fra Abraham til Jesus”. Min lille Bibel er dog ikke helt så omfangsrig, som dette kunne antyde. Der er mange huller mellem historierne, og det helt umiddelbare spørgsmål er: Hvorfor springer man begyndelsen over? Hvorfor er skabelsen, syndefaldet, syndfloden osv. ikke med?

Forenklingens kunst

Når man gengiver og forenkler historierne, giver det sig selv, at noget går tabt, men hvis dette noget alligevel ikke var blevet opfattet af modtageren, kan forenklingen give klarhed som gevinst. Helt overordnet virker det, som om denne udgivelse er lykkedes i den henseende, da de centrale pointer er fastholdt. Dog er der nogle mindre og lidt underlige fejl og mangler; når man fx fortæller at Abram blev til Abraham, men undlader at gøre det samme med Sarah (hed Saraj), eller når det er en engel, der åbenbarer sig i den brændende tornebusk, og når det med jomfrufødslen ikke lige kommer med. Det er en kunst at forenkle og en vurderingssag, hvor snittet skal ligge i forholdet mellem mange korte historier eller få fyldestgørende gengivelser. Min lille Bibel rummer mange ultrakorte gengivelser, som oplæseren kan uddybe, og det er vel ok.
Josua Christensen

Karen Williamson:
Min lille Bibel
128 sider • 129,95 kr.
Bibelselskabet