Fagsyn på kristne skoler

Tolv fag plus en god fyldig indledning på lige godt 100 sider – det er, hvad Carsten Hjorth Pedersen forsøger sig med.Ambitionen fejler ikke noget, når han bestræber sig på at skildre et kristent fagsyn, ganske vist udformet som et debatoplæg, men alligevel … Det må nødvendigvis blive lettere overfladisk, når undervisningsministeriets faghæfter ”Fælles mål” til sammenligning typisk er 60-70 sider pr. fag.

Eksistensberettigelse

Det helt grundlæggende ærinde er igen at appellere til pædagogisk refleksion og omtanke. Som forfatteren selv slår fast, er det de kristne skolers eksistensberettigelse, at de ikke blot er kristne af navn, men også af gavn. Det er praksis, der tæller, derfor må underviserne på de kristne skoler i de forskellige fag anvende et kristent fagsyn, hvis skolerne skal have eksistensberettigelse. Præmissen er troskab mod det tros- og værdigrundlag og det menneskesyn, som skolerne er oprettet på. Redskaberne hertil er nogle pejlemærker, som kan give retning for didaktikkens og fagsynets grundspørgsmål, set i et kristent perspektiv:
– Hvorfor dette fag? (fagets begrundelse)
– Hvortil med dette fag? (fagets målsætning)
– Hvad er indholdet? (fagets indhold)
– Hvordan? (fagets metode)
Hvert enkelt fag trækkes igennem en systematisk (men kortfattet) analyse og sættes over for nogle kristne pejlemærker. Gud som skaber, mennesket som forvalter, mennesket som kronen på skaberværket, men med en falden natur og lignende centrale udtryk for det kristne livs- og menneskesyn omsættes til begrundelser, målsætninger, indhold og metodiske overvejelser.

Et værdigt projekt

Skal de kristne skoler forblive kristne, er morgenandagt og kristendomsundervisning ikke nok. Kristendommen har betydning og værdi langt ind i den ”profane” undervisning, bl.a. fordi mennesket blev givet både en kultur- og missionsopgave. Det er derfor på alle måder et værdigt projekt at aktivere det kristne livs- og menneskesyn i danskundervisningen såvel som i idræt, ja, i alle skolens fag. Dog sidder jeg som lærer på en kristen friskole tilbage med en oplevelse af, at der er blevet slået for stort brød op denne gang. For at gøre bogen pædagogisk anvendelig må der en højere grad af fagligt fokus til. Hvad med at lave en bog, hvor fx danskfaget blev behandlet indgående, med eksempler på undervisningsforløb og faglige diskussioner om valg af tekster, temaer og den overordnede didaktik. Jeg skulle med glæde deltage i et sådant bogprojekt, og det er den slags, der er brug for ude på skolerne.

Det kristne skolehus

Carsten Hjort Pedersen har en fin evne til at skabe illustrationer, der forklarer tingene ganske fortrinligt. Bogens måske væsentligste bidrag er en model (s. 15), hvorigennem han beskriver den kristne skoles rammer, relationer, inspirationer og funktioner. Billedet af et hus med åbne vinduer ud til verden, hvorigennem den gensidige inspiration kan sive, rummer en vigtig pointe om ikke at lukke sig ude fra omverdenen. Samtidig er fundament, ydermure og tag, som repræsenterer menneskesyn, værdier, tro mv., selve grundlaget og identiteten for en kristen skole.

Carsten Hjort Pedersen:
Fagsyn på kristne skoler
– Et oplæg til debat
115 sider • 100 kr.
Foreningen af Kristne Friskoler