Er dialog mulig?

Skal tolerancen over for en ekstremistisk ideologi virkelig ende med at sætte vores menneskerettigheder over styr?
Af Massoud Fouroozandeh
Sognepræst, migrant-præst og forfatter

Karl Popper slog hovedet på sømmet, da han i sin tid konstaterede: ”Hvis vi ikke er indstillet på at forsvare et tolerant samfund mod angreb fra de intolerante, så vil både samfund og tolerance blive ødelagt. Vi må forlange – i tolerancens navn – retten til ikke at tolerere det intolerante.” Menneskers værdighed, frihed og retfærdighed må ikke ødelægges, fordi vi skal være tolerante og politisk korrekte.
At en kristen altid bør imødegå fjendtlighed med venlighed og forsoning (se Luk 6:29), betyder ikke, at man blot passivt skal lade sig trampe på. Vi er nødt til at turde kæmpe for vore vestlige/kristne principper. Når tolerance er en ensrettet vej, er der ingen basis for dialog!
Først når vi er i stand til at rejse til Saudi Arabien med en bibel i hånden og et kors om halsen, og når vi frit kan gå i kirke i Mekka, så kan der blive tale om sand dialog mellem islam og kristendom. Vesten accepterer i dag en envejs kulturel import fra islam, og det er forkert.
Hvis Saudi Arabien ønsker at bygge en moske i Vesten, må vi kunne forlange at bygge en kirke i Saudi Arabien!
Dialogen mellem kristne og muslimer skal, hvis den skal være værdifuld for nogen af parterne, være åben og kritisk, men selvfølgelig altid respektfuld. Men så længe islam ikke tillader en ægte, kritisk dialog, hvor både koranen og hadith kan behandles som en menneskeskabt, historisk tekst på linie med Bibelen, og hvor profeten Muhammed kan kritiseres åbent og sagligt, er der ingen vej frem med dialog. Truslen om vold mod dem, der fornærmer islam, har gjort en fri debat umulig.
At respektere islam er ikke det samme som at give afkald på kritik af islam. Det skal der altid være plads til. Al saglig, relevant kritik er jo netop et tegn på, at man tager hinanden alvorligt og ikke viger til side i misforstået politisk korrekthed. Men jihad holder en pistol mod demokratiets hoved. Så længe der findes en gruppe ekstremistiske muslimer, som tager enhver form for kritik som en fornærmelse, så kan der aldrig blive tale om ægte dialog.

Dialog er kun mulig, når man erkender og accepterer, at der findes andre sandheder end ens egen, og i religiøs sammenhæng handler det om at acceptere, at vi alle søger sandheden, men at sandheden, når alt kommer til alt, kun findes hos Gud.

Fra bogen ”Global Jihad – Islams sjette søjle” af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard.