Israel har verdens største afsaltningsanlæg

Israel, der opfattes som en international leder i genbrug af vand, har et af verdens største afsaltningsanlæg.
Israelerne følger denne udvikling med stor opmærksomhed. De lever i et relativ vandfattigt område og forsøger at spare på vandet, så der ikke bliver mangel på det til senere generationer.
Særlig ved sommertid er man agtpågivende over for brug af vand. I Norden er der godt med vand, men i det varme Israel er vand en mangelvare.
Sådan har det været længe. Men i de senere år har ny teknologi bidraget til, at hjælpen er nær.
Et stort antal israelere går eller kører med små plasticflasker med vand. De frygter at blive dehydrede og vil gerne have vand i nærheden.
Under en nylig hedebølge kunne bilister på vej fra Tel Aviv til Jerusalem følge varmestigningen på bilens termometer. Det begyndte med 31 graders varme i udkanten af Tel Aviv. Så steg temperaturen brat, for hver 10-15 kilometer. 32 grader. 33. 34. 35. Ved ankomsten til Jerusalem var temperaturen oppe på 36 grader.
Så tænker man på vand.
Nu kappes vand med olie om at være den mest dyrebare vædske. Tiden nærmer sig, hvor oliens betydning daler i forhold til vandets.

Ashkelon
Byen Ashkelon ved Middelhavet har verdens største afsaltningsanlæg. På engelsk hedder det “Seawater reverse osmosis”, forkortet SWRO. Det kan notere sig for to store succes’er. Det har opnået prædikatet “Ǻrets afsaltningsanlæg” ved en global konkurrence. Siden passerede det en ny milepæl ved fremstilingen af dets første 100 millioner kubikmeter af vand.

Anlægget har en kapacitet af 330.000 kubikmeter daglig. Det producerer omkring 13 procent af Israels forbrugerbehov svarende til 5-6 procent af Israels totale vandbehov. Prisen for dette afsaltede vand er en af laveste i verden.

Genanvendelse
I de senere år er Israel nået op på en genanvendelse på 70 procent af spildevand og kloakvand. På en fjern andenplads kommer Spanien – med 12 procent.
Og nu er det kommet til afsaltning af havvand i stort omfang.
Yderligere fem afsaltningsanlæg er planlagt i Israel. Dette skulle indebære, at Israel opfylder dets afsaltningsmål på 1.750.000.000 kubikmeter vand årligt, hvilket forudses at være Israels behov i år 2050.
En væsentlig del af finansieringen af disse anlæg er kommet fra Den europæiske Investeringsbank – EU’s langtids finansieringsinstitution.
Afsaltningsanlæggen vil få en direkte indflydelse på befolkningens dagligliv. Blandingen af afsaltet vand med friskt drikkevand fra den nationale vandledning vil forbedre vandkvaliteten ved at mindske “hårdheden” og koncentrationerne af bl.a. salte og nitrater og vil bidrage til at forhindre tilkomst af saltvand i underjordiske vandmagasiner,
Afsaltningsanlæggene skal også imødekomme den palæstinensiske befolknings behov.
Og at Israels befolkning ventes at nå op på 12 millioner omkring år 2050.