Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Svært at bevare håbet

Kære Orla Lindskov
Først tak for at du er lydhør over for Gud med den gave, han har givet dig med at hjælpe mennesker gennem forbøn og salveduge.
Jeg har en dobbelt-diagnose, og Gud tillader mig at være syg. Det er jo for mig nogen gange svært at forstå. Vil du bede for mine sygdomme, og at Gud hjælper mig med sorgen over dem. Måske at han også vil gøre mig rask. Vil du bede også for min angst og min psyke.
Vil du sende mig en salvedug. På forhånd tak. Må Gud være med dig.
Venlig hilsen
B.T.

Svar 1:

Ikke alt er Guds vilje

Kære B.T.
Jeg har bedt for din helbredelse, bedt om at Gud må gøre dig rask. Jeg har sendt dig en salvedug til støtte og hjælp.
Jeg beder om, at du ved Guds hjælp må bevare håbet om helbredelse. Jeg ved, at det under sygdom kan være svært at bevare håbet. Jeg har også bedt Gud hjælpe dig med at bære sorgen over, at du er syg.
Men det er vigtigt for mig at sige, at det ikke er alt, som sker på denne jord, der er Guds vilje. Hvis vi ikke forstår det, vælter hele vores opfattelse af Gud som en kærlig far.
Sygdom, smerte, ulykke, ja, al slags nød kom ind over menneskeheden ved Syndefaldet. Syndefaldet var ikke Guds vilje og plan. Det er derfor heller ikke Guds vilje og plan, at vi mennesker skal være syge.
Der er spørgsmål om lidelse og sygdom, som Jesus ikke giver os noget svar på: – Hvorfra og hvorfor er det onde kommet ind i verden? Det siger Jesus intet om.
Han gør blot det, der kan og må gøres, når det onde, herunder sygdom, nu engang findes her på jorden. Han tjente og tjener stadig de syge og lidende og hjælper dem til helbredelse og udfrielse. Og han viser tydeligt med sin tjeneste, at alt ondt, også sygdom, ikke skulle være her.
Der er meget af det, der foregår her på jorden, som ikke er hans Fars vilje.
Der er planter, som Gud ikke har plantet. Der er sået noget ondt her på jorden, og det har et fjendsk menneske gjort, siger Jesus med lignelses-sprog, (Mattæus-ev. kap. 13, versene 24 til 31).
Vi ser således, at det er fjernt fra Jesus at hævde, at alt, hvad der sker her på jorden, sker, fordi Gud vil have det til at ske. Eller endda at det er Gud, der skulle få det til at ske.
Der er nogle, der tror, at det er Gud, der gør folk syge. De tænker, at Gud må have en mening med sygdom, ellers ville han vel helbrede alle. Gud kan jo alt. Han er almægtig.
Selvfølgelig vidste Jesus, at intet sker, uden at Gud ved om det. Ikke engang en spurv falder til jorden, uden at Gud er med den (Mattæus-ev. kap. 10, vers 29). Men læg mærke til, der står ikke, at det er Gud, der er årsagen til, at spurven falder til jorden.
Kære B.T., jeg vil gerne slutte med nogle ord til dig, som jeg håber vil være dig til trøst: – Jesu glædelige budskab er, at Gud er os nær på trods af og midt i al vores sygdom og lidelse. De, der lider, siger Jesus, er allerede salige, for salig er den, som Gud er nær.
Det er budskabet om, at Gud er vores kærlige Far, som aldrig slipper os og aldrig forlader os.
Gud arbejder dag og nat på at vende sygdoms-tiderne i vore liv til noget godt, når vi overgiver dem til ham.
Som Paulus skrev: – ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, —.”
( Romerbrevet kap. 8, 28).
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Åndelig helbredelse?

Kære Orla!
Jeg vil gerne spørge, hvordan det kan være, at ikke alle kan få helbredelse ad åndelig vej.
Hvis det ikke lykkes med forbøn hos én, kan det så hjælpe at søge forbøn hos en anden person, som beder for syge, eller kan man bare ikke opnå helbredelse ad den åndelige vej ?
Jeg vil også spørge, om du har kendskab til nogle relevante helbredelsesmøder.
Kh. Hanne

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Alle kan få helbredelse fra Gud i Jesus Kristus

Kære Hanne
Helbredelse ad åndelig vej, som du kalder det, er nok det, jeg kalder guddommelig helbredelse.
Guddommelig helbredelse er nemlig den helbredelse, som Gud skænker os ved og i Jesus Kristus. Grunden til, at jeg understreger det, er, at der i tiden tilbydes mange andre former for åndelig helbredelse, som ikke tager afsæt i Evangelierne og i Jesus Kristus.
Alle kan få frelse og helbredelse fra Gud i Jesus Kristus. Det vil jeg gerne slå fast. Guds tilbud er til alle. Det er udgangspunktet. At så ikke alle bliver frelst og helbredt i Jesu Kristi navn, kan have mange årsager.
Det vil føre for vidt omkring at forsøge at komme ind på årsagerne her. Jeg kender også langt fra alle årsagerne. Dog forsøger jeg jævnligt at berøre nogle af årsagerne i min Brevkasse. De årsager, som jeg har kendskab til.
Du spørger, om det er i orden at forsøge at få forbøn igen, eventuelt hos en anden person, hvis der tilsyneladende ikke skete noget første gang?
Jo, du kan søge hjælp hos en anden person, der beder for syge, som du er inde på. Hvis du har fred med at gøre det, så er det almindeligvis O.K..
Jeg tilbyder selv at bede for syge flere gange, fordi jeg har oplevet, at det er nødvendigt for nogle syge, hvis de skal opleve helbredelse.
Angående relevante helbredelsesmøder synes jeg, du skal læse møde-annoncerne bagest i Udfordringen. Her står der om møder, hvor man beder for syge.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne sige tak for din forbøn for vores datter, da hun blev født og gennemgik en livsvigtig operation. Samt da hun her i marts måned i år blev hjerteopereret.
Gud har været med i det hele og skånet hende og os for komplikationer, og alt er gået bedre, end nogen havde forventet. Så tak til Gud !
Mange tak for din tjeneste og din tro.
Må Gud velsigne dig rigt tilbage.
Med venlig hilsen
S.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
For nogle år siden var jeg til møde hos dig i Kolding. Jeg var til forbøn, og det var en ubeskrivelig oplevelse. Jeg fik en klar bedring i mine kroniske lidelser ( migræne, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, rygproblemer m.m.), og senere sendte du mig en salvedug. Den har jeg været meget glad for.
Mange hilsner
A.L.


Artiklen fortsætter efter annoncen: