Kristen vækkelse blandt romaer

Der er en global kristen vækkelse i gang blandt romaerne, der i stigende omfang tilslutter sig pinsekirken, skriver Kristeligt Dagblad.
Også i Danmark har man mærket romaernes stigende interesse. Relevantkirken i Helsingør er en af de kirker, hvor interessen har været stor. Her er der til nogle gudstjenester efterhånden flere romaer end etniske danskere.
Romaerne har traditionelt været tilknyttet den katolske kirke, der ikke har været særlig venlig stemt over for romaerne. At det netop er Pinsekirken, der tiltrækker romaerne, kan skyldes pinsebevægelsens tilgang til overnaturlige elementer som tungetale og spådomme, mener Peter Bakker, der er romaforsker ved Aarhus Universitet.
Lisbeth Bitsch