Vær åben for Ånden!

Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til.

Hån ikke Guds Ånd

I et syn ser jeg et bogmærke med en mælkehvid baggrund. Øverst ser jeg konturerne af en kirke med et kors i guld. Fra korset drysser guldstøv ned over bogmærket i de smukkeste formationer, og jeg prøver at fastholde dette smukke syn, men kort efter skifter scenen.
Op igennem en smukt ornamenteret guldrist ser jeg Jesus omgivet af lys, det er så vidunderligt at se ham, og glæden over at skulle være sammen med ham i evighed fylder mit hjerte. Jeg står under risten i mørket og vil op til Jesus, jeg kalder på ham, men han ser mig ikke. Fortvivlelsen melder sig, og jeg råber på ham, men han reagerer ikke, og scenen skifter igen.
Jeg ser nu et evigt mørke med mørke formationer, der fylder hele rummet. Og jeg forstår, at her er alt tabt, her er der kun det evige mørke tilbage.

Tro på frelseren

Jeg beder om åbenbaring ind i synet og får den tanke, at: »den der spotter Helligånden, aldrig kan få tilgivelse, hverken i den nuværende eller kommende verden«.
Jeg fik en fornemmelse af, at Gud viste mig dette syn for at få mig til at forstå alvorligheden af fortabelse, og hvor vigtigt det er at tro på Jesus Kristus.
I tre dage var jeg voldsomt tynget af tanken om dette evige mørke, og andre menneskers frelse blev lagt mig på hjertet. Når jeg så mennesker på min vej, tænkte jeg på, hvordan budskabet om Guds sandheder og frelsen kan trænge ind gennem al den ignorance og uvidenhed, der er i verden. Jeg måtte bede: Herre frels mig – og frels alle mine medmennesker!

At vokse i Ånden

Evangeliet ønsker aldrig at efterlade os i håbløshed. Heller ikke denne søndags evangelium. Vi skal tage de alvorlige ord som et kald til at lade Helligånden komme til i vore liv, så vi kan vokse i ånden.
Jesus siger; »Et træ kendes på sine frugter. Et godt træ bærer god frugt. Det gør det dårlige ikke«. Ligesom den gode vinbonde plejer sin vinmark og bortskærer de grene, der bærer dårlig frugt, må vi også lade os forme og beskære af Guds ord, så vi står tilbage som sunde kristne i ord og handling.
God frugt er for eksempel, at vi viser godhed mod den hjemløse og ser ham ind i øjnene med et kærligt, omsorgsfuldt blik.
Vi modnes, når vi vokser i kærlighed til Gud og vore medmennesker. Modenheden viser sig fx, når vi er tålmodige med vores brødre og søstre og glæder os med dem, når deres ting lykkes.
Den dårlige frugt, kommer fra et usundt indre, hvor Guds Ånd ikke har fået lov at virke. Derfor siger Jesus: »Hvordan skulle der kunne komme noget godt fra jer, slangeyngel?«.
Det er en hård dom, Jesus fælder over farisærerne og de skriftlærde. Han beskriver dem som afkom af slangen i Edens have, der vildledte Adam og Eva ud i synd.
Jesus siger: »Ve jer, som udsteder ondskabsfulde dekreter og afsiger uretfærdige domme for at undertrykke de svage og udnytte de hjælpeløse«.
Det er alvorlig tale, og det er også et stort problem, at de med deres autoritet – men uden Guds ånd i deres hjerter – underviser og undertrykker folket.

At handle i Ånden

Når vi modnes i Ånden, lærer vi at bruge de åndelige gaver, vi får – og undlade at bruge dem, vi ikke får.
Én modtager måske et kundskabsord, der taler ind i et medmenneskes situation, en anden taler et visdomsord, der vejleder og viser vejen, mens en tredje ved den samme Ånd får nådegave til at helbrede.
Lad os stræbe efter at udvikle nådegaverne for at styrke menighedernes vækst og nå mennesker, der endnu ikke tror på evangeliet.

Ydmyghed i tjeneste

Gaverne har vi fået af nåde, ikke fordi vi har gjort os fortjent til dem, og ikke kun til gavn for os selv, men til fælles gavn. Vi skal derfor forstå, at de skal modtages med stor glæde og bruges i stor ydmyghed, i tjeneste for Gud og mennesker.
Vi må forstå, at gaverne gives, for at vi kan tjene hinanden som lemmer på Jesu Kristi legeme, så vi kan være til velsignelse og opbyggelse for hinanden. Og vi må af hjertet invitere mennesker ind i Guds nærhed, ind i menighederne, hvor troen kan vokse af den levende Guds ord.
Synden mod Helligånden er at ignorere Guds frelsende evangelium – lad os kæmpe gennem bøn og handling mod denne ignorance i vore egne hjerter og i verden. Helligånden vil hjælpe os – for han vil os det godt.

Amen


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lillian Wiese
Adjunkt på Erhvervsakademi Sydvest

Ugens tekst

Matthæus 12, 31-42


Artiklen fortsætter efter annoncen:Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Vantro vil blive dømt
31 Det siger jeg jer: Mennesker kan få tilgivelse for al slags synd og hån – undtagen hvis de håner Guds Ånd. Det er der ingen tilgivelse for.
32 Den, der taler imod Menneskesønnen, kan blive tilgivet, men den, der taler imod Helligånden, kan aldrig få tilgivelse, hverken i den nuværende eller kommende verden.
33 Et træ kendes på sine frugter. Et godt træ bærer god frugt, og et dårligt træ bærer dårlig frugt.
34 Hvordan skulle der kunne komme noget godt fra jer, slangeyngel? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.
35 Et godt menneske tager gode ting frem fra sit forråd af gode tanker, men et ondt menneske tager onde ting frem fra sit forråd af onde tanker.
36 Jeg siger jer, at på dommens dag skal mennesker stå til regnskab for hvert et ondt ord, de har talt.
37 Ud fra jeres egne ord vil I blive frikendt, og ud fra jeres egne ord vil I blive dømt.«
38 Derefter forlangte nogle af de skriftlærde og farisæerne, at Jesus skulle gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var Messias.
39 Men Jesus svarede: »Onde og vantro mennesker forlanger tegn. Men den slags mennesker får ikke andet end profeten Jonas’ tegn.
40 For som Jonas var tre dage i havdyrets bug, sådan skal Menneskesønnen være tre dage i jordens dyb.
41 Nineves ledere vil på dommens dag rejse sig og anklage den slags vantro mennesker, for da Jonas forkyndte dom over Nineve, angrede alle byens indbyggere deres ondskab og vendte sig til Gud. Og her står en, der er større end Jonas.
42 Også dronningen af Saba vil på dommens dag rejse sig og anklage den slags mennesker, for hun kom helt fra verdens ende for at lytte til Salomons visdom. Og her står en, der er større end Salomon.”