Fejlcitering af norsk ambassadør om brud med Iran

Norges ambassadør i Israel, Svein Sevje, er blevet fejlciteret i en udtalelse om Norges forhold til Iran, efter at Canada har brudt med den islamiske republik.
Sevje skal – ifølge bladet “Jerusalem Post” – have udtalt til den israelske indenrigsminister, Eli Ishai, at “Norge vil overveje at afbryde den diplomatiske forbindelse med Iran”.
Dette ville være et efterspil til Canadas brud med Iran, lukning af den canadiske ambassade i Teheran, og Canadas udvisning af iranske ambassadefolk i Ottawa.
Canadas begrundelse for bruddet er, at Ottawa opfatter Irans regering som “den største trussel mod global fred og sikkerhed”, herunder truslerne mod Israel.
– Jeg er blevet fejlciteret, siger ambassadør Sevje til Deres korrespondent.
Norge er som mange andre lande nu ved at vurdere dets stilling efter det canadiske skridt, men der er endnu ingen afgørelse.
Sevjes samtale med Ishai har fået det efterspil, at foruroligede embedsmænd i udenrigsministeriet har taget kontakt med statsminister Binyamin Netanyahu, for at denne “skal påminde Ishai om, at han skal tage sig sager i sit ministerium og ikke komme ind på udenrigsanliggender”.
– Dette er anarki, siger en af disse kilder. Har Ishai løst alle problemer i sit ministerium og beskæftiger sig nu med udenrigspolitik? Det er latterligt. Har USA’s undervisningsminister været involveret i amerikansk udenrigspolitik?