Shalom må dreje nøglen om

Hjælpecentret Shalom i Randers må sælge bygninger, men foreningen vil fortsat hjælpe nødlidende.
Afslag fra fonde bevirker, at hjælpecentret Shalom nu er nødt til at sælge sine bygninger på Kristrupvej i Randers.
– I starten af september kom der afslag fra to store fonde, som budgettet var bundet meget op til, oplyser foreningen Shaloms formand i et orienteringsbrev til medemmerne.
Driften og medarbejderne er ”udgiftsneutrale”, men bygningerne får budgettet til at vælte.
– Trods et godt samarbejde med vores bank, som har været risikovillig indtil nu, må vi beklageligvis konstatere, at situationen er uholdbar, siger Ole Wiberg. – Bestyrelsen ser ikke nogen anden mulighed end at gå til vores bank og i et samarbejde med dem få solgt bygningerne.

Færre klienter

Hjælpecentrets leder Alfred Frederiksen bad om en opsigelse allerede i februar, da han kunne se, hvor det bar hen. I foråret og sommeren har der ikke været nok henvendelser fra brugere. Derfor er det meningsløst at fortsætte hjælpecentret som hidtil, mener han.
Hvordan har du det med, at I nu må sælge bygningerne?
– Vi har jo levet i længere tids uvished, så på en måde er det en lettelse, at beslutningen om at sælge nu er taget.
Hvordan ser det så ud med dig personligt?
– Jeg nu det, man kalder fuldtids arbejdsløs, siger Alfred Frederiksen, der dog ser hjælpearbejdet fortsætte under andre former.
– Tanken er at fortsætte i samarbejde med de lokale kirker her i Randers. Jeg er i forvejen koordinator på Kirkernes Familiehjælp, som flere af byens kirker står bag. Måske er de interesserede i at få en arm ind i det offentlige og udvide aktiviteterne, så vi hjælper de borgere, der har særlige behov.
Shaloms formand Ole Wiberg bekræfter i orienteringsbrevet, at det stadig er foreningens mål, at – på ”kristen evangelisk grund” – tilbyde social støtte og hjælp til personer med personlig eller social krise.
– Men et fremtidigt arbejde vil muligvis blive af mere ambulant karakter, med hovedvægten på frivillige kræfter, siger Ole Wiberg, der i orienteringsbrevet opfordrer medlemmerne til at tage stilling til, om de vil være med i den nye udvikling og dermed fortsætte deres støtte.

Hjælp i 30 år

Hjælpecentret Shalom startede for 30 år siden med at kordegn Ole Schwartz fik på hjerte at hjælpe mennesker i nød.
I år 2002 blev arbejdet primært lagt i hjælpen til misbrugere med offentlige midler som økonomisk hovedkilde.
– Dette virke har gennem den seneste økonomiske krise og diverse kommunale omlægninger set sin afslutning her i 2012, skriver Ole Wiberg i sit brev til medlemmerne.