Trives kirkens medarbejdere?

Folkekirkens Samarbejdsudvalg har igangsat en ny undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.
I udvalget sidder både repræsentanter for Menighedsrådsforeningen, fagforeninger og Kirkeministeriet.
Den første og hidtil eneste undersøgelse blev foretaget i 2002. Den viste, at 20 pct. af landets præster led af stress, og at der var personkonflikter i hvert fjerde sogn, skriver Kristeligt Dagblad.
Forhandlingssekretær ved fagforeningen 3F Hanne Gram hilser undersøgelsen velkommen:
– I de senere år har vi set et stigende antal sager om samarbejdsproblemer mellem menighedsråd og vores medlemmer.
Resultaterne for den nye undersøgelse forventes at være klar midt i 2013.