Citater der kan øge lysten til at bede

Mægtige kilder af visdom er en vellykket samling citater fra et stort udvalg af forfattere, som ønsker at ændre læsernes perspektiv og øge deres lyst til bøn.
Bøn kan for nogle være så mystisk en oplevelse, at de har problemer med at fokusere på Jesus. Andre kommer blot til Gud med deres ønskesedler. Og så undrer vi os over, hvorfor bøn bliver kedeligt!
Tinggaard har foretaget en stor undersøgelse om bøn ved at læse mange bøger. Han citerer bl.a. Jesus, Corrie ten Boom, Bill Hybels og Max Lucado. Han har også inkluderet egne citater.
Bogen er delt i syv kapitler. Hvert kapitel indleder forfatteren med en side om kapitlets hovedbudskab. Han fortsætter med at dele citater i flere underbudskaber.
Tinggaard har valgt de bedste citater. Hvert citat er som små skatte, som kan samlignes med versene i Ordsprogenes Bog. Med dem leder han læseren hen på Guds tankegang.
Bogen understreger, hvor vigtig bøn er i vores liv. Ved bøn lærer vi at se verden fra Guds perspektiv og bede om Guds vilje i vores liv. Han har også inkluderet en række citater om faste, som er meget inspirerende.
Tinggaard minder bl.a læseren om, at
– Gud kan gøre alt uden vores hjælp, men han vælger ofte kun at handle, når vi beder.
– i bøn stiller vi os på det sted, hvor Gud giver os sin kraft og udgyder sine velsignelser over os.
– vi tjener Gud uden succes, fordi vi glemmer at bede.
Mægtige kilder af visdom er en nyttig bog fyldt med visdom. Bogen vækker ens lyst til et af Guds mægtigste værktøjer, bøn. Med bøn ændrer vi både os selv og verden omkring os.
Craig Deaton

Peter Tinggaard (red.):
Mægtige kilder af visdom
– De bedste citater om bøn
108 sider • 99 kr. • Tinggaard