Et gemt smykke

Tidebønnerne burde ifølge den amerikanske teolog Scot McKnight bruges meget mere.At tage et skridt ind i tidebønnens verden … Sådan føles det at åbne Scot McKnights bog At bede med kirken.
Han forklarer os om vigtigheden af at bede i kirken og med kirken og lader bogens fokus hvile på sidstnævnte. At bede i kirken er vores egen spontane personlige bøn til Gud. Det at bede med kirken er at bede bestemte bønner, på faste tidspunkter, med et engageret hjerte og legeme, for at komme ind i en fuldstændig optagethed af Gud. Det, mener Scot McKnight, må være meningen med bøn, og han udsender derfor invitationer til at komme med i et roterende 24 timers hjul af uafbrudt bøn, som opsendes af Guds folk verden over.
Frustrationen over, hvor tiden og koncentrationen skulle komme fra, kan efterlade en lidt rungende klang.
Derfor guider Scot McKnight os til at følge en sand læremesters vejledning og kigge på, hvordan Jesus bad, og hvordan han eksemplificerer, at vi skal bede. Dét er, efter min mening, bogens mest interessante del: en hellig udtryksform, dagsrytme, bøn og tradition i Jesu egne fodspor. Følger vi sporene, finder vi et jødisk folk, der morgen, middag og aften reciterede Israels bønsskatte, i enhed, til den samme skaber.
Tidebønnen ligger derfor som en gemt lille perle, langt tilbage i historien. Ud over Jesu eget folks tradition føres vi ind i den østlige ortodokse kirkes, katolikkernes, anglikanernes og lutheranernes tidebog, som hver især har tilegnet sig traditionen og tilpasset den deres kirkeafdeling. Er man blevet nysgerrig af denne ret uddybende gennemgang af de forskellige praksisser, er der bagerst i bogen ni gode råd til selv at komme i gang med at bede med kirken.
Man skal ikke gribe fat i bogen for dens sprogligt spændende gennemgang eller særligt pædagogiske opbygning, men fordi man ønsker en god forklaring på, hvor tidebønnen kommer fra, og hvordan vi kan bruge den. For tidebøn er som et gemt smykke. Vi kan tage den med os hele dagen, i Bibelens fodspor, i fællesskab med andre kristne, og forenes i bønner til den samme skaber. Dermed kan vi lade den smykke vores liv, og selve traditionen giver os en konstant påmindelse om det, der betyder mest: At elske Gud og at elske andre.

Scot McKnight:
At bede med kirken
– ved at følge Jesus hver dag – i dagens løb – i dag
166 sider • 149,95 kr.
ProRex